Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Wen     KANG Xiaoshen     WANG Junping     ZHANG Chengyuan    
ZHU Liyuan     LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei    
KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan    
LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen    
XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei    
XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi    
LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo    
SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing    
SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang    
CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying    
YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei    
LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui    
LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong    
LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


LIANG Yaqiu
2016-12-07 15:15  

LIANG Yaqiu, a professor at school of Physics, Liaoning University, received B.S degree on Theoretical physics in 1993 in Jinzhou Normal school. I got M.S degree on condensed matter physics in 1999 at Northeastern University. I completed my Ph.D on Material Physics and Chemistry in 2004 at Northeastern University. I finished my postdoctoral research in 2008 in Institute of metal resear, Chinese Academy of Sciences.

The research interests include Magnetic theory and Strong field physics. The main research achievements are as follows,

1Yaqiu Liang, Zhangjin Chen, D. H. Madison, and C. D. Lin, Calibration of distorted wave Born approximation for electron impact excitation of Ne and Ar at incident energies below 100 eV, J. Phys. BJ.Phys.B44(2011)085201(6pp).

2.Yaqiu Liang, Numerical simulation of strong-field electron spectra of Xe in the rescattering region, Phys. Rev. A 82, 063417 (2010).

3. Yaqiu Liang, Theoretical study of strong Field Nonsequential Double Ionization of atoms, DAMOP (American physical society) 55(5): 159 (2010)

4.Zhangjin Chen, Yaqiu Liang, and C. D. Lin, Quantum Theory of Recollisional (e, 2e) Process in Strong Field Nonsequential Double Ionization of Helium, Phys. Rev. Lett. 104, 253201 (2010)

5. Yaqiu-Liang,Guo-zhu Wei,Xiao-juan Xu,Guo-Li Song,Phase diagram and tricritical behavior of an metamagnet in uniform and random fields, Journalof Magnetism and Magnetic Materials,372 2219-2222(2010).

6. Yaqiu-Liang,Guo-zhu Wei,Xiao-juan Xu,Guo-Li Song,Longitudinal-Random-Field mixed Ising model with arbitrary spins, Commun.Theor.Phys.53,957-962(2010).

Email: yaqiu-liang@163.com

Tel: +86-18640370346


Previous: LIU Xinghui
Next: HAN Yu
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China