Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Wen     KANG Xiaoshen     WANG Junping     ZHANG Chengyuan    
ZHU Liyuan     LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei    
KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan    
LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen    
XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei    
XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi    
LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo    
SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing    
SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang    
CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying    
YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei    
LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui    
LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong    
LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


LIU Xinghui
2016-12-07 15:15  

LIU Xinghui, a professor at School of Physics, Liaoning University, received his B.S. and M.S. degrees in department of Electronics Engineering and Physics in 1994 and 1997 respectively, both from Liaoning University. He completed his Ph.D. in Microelectronics and Solid State Electronics in 2005 at Xi’an Jiaotong University, China. As a visiting scholar, he conducted academic exchange at Louisiana State University, USA, for a period of one year (2015-2016).

The research interests include micro-nano semiconductor technology and integrated circuit design, novel carbon-based nanometer CMOS integrated circuit, also including the next generation integrated circuit interconnection technology with carbon nanotubes and graphene as interconnects.Recently, the main research achievements are as follows,

1.      Song Yunlei, Liu Xinghui(corresponding author), Yan Bin, JinChuanen, A Novel Method of Dynamic Power Management for Supporting External Device Control, Application of Electronic Technique, 2017, No.2, 37-39.

2.      A. Srivastava, Xinghui Liu, Y.M. Banadaki, Second chapter of the monograph <Carbon Nanotubes for Interconnects>, Springer publisher, 2016, 37-80.

3.      Jun Cao, Xinghui Liu(Corresponding Author), Wenjing Zhang, Hongliang Zhao, Changren Jiang, Design of a Fast Modular Multiplier. Chinese Journal of Electron Devices, 2014, Vol37, No.3: 435~440.

4.      Hongliang Zhao, Xinghui Liu (corresponding author)Modeling of a standard 0.35um CMOS technology operating from 77 K to 300 K. Cryogenics, 2014, 59: 49~59.

5.      Xinghui Liu, Hongliang Zhao, Tianyu Li, Ren Zhang, Songjie Li, Chunhua Ge. Improvement on the electron transport efficiency ofthe carbon nanotube field effect transistor device by introducing heterogeneous-dual-metal-gate structure. Acta Phys. Sin. 2013,Vol.62, No. 14: 147308-1~147308-8.

6.      Simulation of Carbon nanotube field effect transistor with linear graded PN junction Channel.Advanced Science Letters, 2013, Vol. 19, 1061~1066.

7.      Xinghui Liu, Yukui Li, Yan Lu, Yujia Lin, Yu Li, Jiwei Wang, Songjie Li. Influence of Channel length and source /drain doping content on transport characteristics of MOS-CNTFET.Chinese Journal of Vacuum Science and Technology. 2013, Vol33. No.6: 535-541.

8.      Xinghui Liu, Junsong Zhang, Jiwei Wang, QiangAo. Study on transport characteristics of CNTFET with Halo-Ldd doping structure based on NEGF quantum theory. ActaPhys. Sin. 2012,Vol.61, No.10: 107302-1 ~107302-7.

9.      Xinghui Liu, Junsong Zhang, Jiwei Wang, Fanguang Zeng, Xin Li. Theoretical Study of Transport Characteristics of Field Effect Transistor with Channel Made of Single-Walled Carbon Nanotube. Chinese Journal of Vacuum Science and Technology 2012, Vol32, No.7: 636~641.

10.  Xinghui Liu, Study on transport characteristics of CNTFET based on NEGF theory 2011 IEEE International conference of Electron Devices and solid-state circuits, 2011.

11.  Liu Xinghui, Kang Dawei, Research on the teaching method of "microelectronics process and device simulation"course, education teaching forum, 2017, to be published.

Email: liuxinghui@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-62202308


Previous: LI Yongqing
Next: LIANG Yaqiu
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China