Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Wen     KANG Xiaoshen     WANG Junping     ZHANG Chengyuan    
ZHU Liyuan     LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei    
KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan    
LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen    
XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei    
XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi    
LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo    
SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing    
SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang    
CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying    
YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei    
LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui    
LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong    
LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


LI Yongqing
2016-12-07 15:16  

LI Yongqing, a professor at School of physics, Liaoning University, received B.S. degree in Science Base Class of Mathematics and physics in 2000 from Inner Mongolia University, and received in physics in 2003 from Liaoning University. He completed her Ph.D in Theoretical computational chemistry in 2012 at the Coimbra University, Portugal, and completed the postdoctoral research in 2016 in in State Key Laboratory of molecular reaction dynamics in Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences. His primary research area is the molecular potential energy surface and corresponding molecular reaction dynamics.

The research interests include the molecular potential energy surface and corresponding molecular reaction dynamics. The main research achievements are as follows (First or corresponding author, Q2),

1.    Y. F. YangJ. F. Zhao, Y. Q. Li*Scientific Reports, 6,32152,(2016).

2.    Y. J. ZhangM. T. Sun, Y. Q. Li*Scientific Reports, 6,25568,(2016).

3.    Y. J. ZhangJ. F. Zhao, Y. Q. Li*Spectrochimica Acta Part A 153 147 (2016).

4.    Y. Q. Li*, Y. T. Feng, M. T. Sun, Scientific Reports, 5,13970,(2015).

5.    Y. Q. Li, P. Y. Zhang and K. L. Han*, J. Chem. Phys.142, 124302 (2015).

6.    Y. Q. Li*, Q. Li, M.Y. Zhao, Z.L. Zhang, H. Liu, X. Lu and L. Y. R. Fang, Plasmonics. 10, 271 (2015).

7.    Y. T. Feng, L.Y. Meng, J.F. Zhao, Y. Q. Li*, M. T. Sun and J. N. Chen, RSC Advances. 4, 63016(2014).

8.    Y. Q. Li*, S. X. Sheng, Z.L. Zhang, L.W.Liu and M. T. Sun, J. Colloid. Interf. Sci. 415,165 (2014).

9.    Y. Q. Li*, F. C. Ma and M. T. Sun, J. Chem. Phys.139, 154305 (2013).

10.             Y. Q. Li*J. C. YuanM. D. Chen, F. C. Ma and M. T. Sun, J. Comput. Chem. 34, 1686(2013).

11.             Y. Q. Li*, Y. Z. Song, P. Song, Y. Z. Li, Y. Ding, M. T. Sun and F. C. MaJ. Chem. Phys. 136, 194705 (2012).

12.             Y. Q. Li, P.J. Wang, Z.L. Zhang, Y. Z. Li, F. C. Ma and M. T. Sun,  RSC Advances,2,12160 (2012).

The main projects are as follows,

1.    The National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11474141).

2.    The Program for Liaoning Excellent Talents in University, China (Grant No. LJQ2015040).

3.    The Scientific Research Foundation for the Returned Overseas Chinese Scholars, State Education Ministry, China(Grant No. 2014-1685).

4.    The National Science Foundation of Liaoning Province (Grant No. 20121032).

5.    The China Postdoctoral Science Foundation (Grant No. 2014M550158).

Email: yqli@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-62202306


Previous: CHEN Yuening
Next: LIU Xinghui
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China