Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

ZHAO Hongliang     CHEN Xihao     LIU Shixing     FAN Xiaoxing    
SONG Peng     MENG Shaoying     YU Hanjiang     WANG Jiwei    
LI Lina     QIU wei     LV Pin     CHEN Yuening    
LI Yongqing     LIU Xinghui     TAN Tianya     LIANG Yaqiu    
HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong     LIU Yanxia    
WU Xinjie     MA Fengcai    


QIU wei
2016-12-07 15:17  

QIU wei, an associate professor at School of Physics, Liaoning University, received B.S. and M.S. degrees in physics and atomic and molecular physics in 2000 and 2003 respectively. She completed her Ph.D in nonlinear optics in 2008 at Harbin industrial University, China and completed the visiting scholar research in 2011 in Ohio State University, USA.

The research interests include the controllable group velocity propagation in an optical fiber. The main research achievements are as follows,

1.Wei Qiu , Bo Gao ,LiboWang, Controllable group velocity slowdown based on the coherent population oscillation in Tm3+-doped optical fiber, Chinese Journal of Luminescence,2016,372),197201

2 Wei Qiu , Bo Gao , Peng Lin , Jia Li , Jingting Zhou , Qiuli JiangMaximum fractional delay achievable on slow light propagation through an erbium-doped optical fiberOptics Communications, 326, 2014 ,100104

3. Wei Qiu , Bo Gao , Peng Lin, Slowdown of the group velocity in Tm3+-doped optical fiber, Chinese Journal of Luminescence, 2015,363),328332

4. Wei Qiu , Bo Gao , Peng Lin, Study on the relationship between the population of

metastable state and time delay in an erbium-doped optical fiber Acta Phys. Sin. Vol. 62, No. 21 (2013) 214205-1—214205-9

5. Wei Qiu, Yingchi MaPin Lv, Slowdown of group velocity of light pulse in Erbium-doped optical fiber amplifier under no absorption at a room temperature, Acta phys. sin. 2012619094204-1—094204-5

6. Wei Qiu, Pin Lv,Yingchi MaThe research on saturation of fast light in homogeneously broaden materials with gain, Acta phys. sin. 20126110104209-1—094204-6

6 W. Qiu , C-H Zhang, D. Liu and X-J. Xu, Propagation Performance of Ultraslow Pulse of Laser Light in a Solid Medium, Laser in Engineering,2010 ,20(1-2), 97106

Email: 332731829@qq.com

Tel: 86-024-62202306


Previous: LI Lina
Next: LV Pin
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China