Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Wen     KANG Xiaoshen     WANG Junping     ZHANG Chengyuan    
ZHU Liyuan     LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei    
KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan    
LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen    
XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei    
XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi    
LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo    
SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing    
SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang    
CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying    
YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei    
LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui    
LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong    
LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


LI Lina
2016-12-07 15:18  

LI Lina, an associate professor at School of Physics, Liaoning University, received M.E. degree in mechanical design engineering in 2001, and completed her Ph.D in mechatronic engineering in 2009, both from Northeast University, China. Mainly engaged in the research work of automatic measurement and intelligent control.

The recent interest research direction is wireless sensor network and the related technology and application of internet of things sensing layer. The main research achievements are as follows,

1.        Lina Li, Qingxun Zeng, Xiaoye Gan,Jun Ma.Noising Based on Improved  Matching Pursuit Algorithm. Proceedings of 9th International Conference on Natural Computation (2013):507-516.

2.        Li Lina, Zeng Qingxun, Gan Xiaoye, Liang Desu. Under-determined blind source separation based on potential function and compressive sensing, Journal of Computer Applications(2014), Vol.34, No.3: 658-662.

3.        Li Lina, Gan Xiaoye, Xu Panfeng, Ma Jun. Nonlinear system modeling based on Takagi-Sugeno fuzzy radial basis function neural network optimized by improved particle swarm optimization, Journal of Computer Applications(2014), Vol.34, No.5: 1341-1344

4.        Li Lina, Ma Jun, Long Yue, Xu Panfeng. Double Stage Indoor Localization Algorithm Based on LANDMARC and Compressive Sensing, Journal of Electronics & Information Technology(2016), Vol.38, No.7:1631-1637.

E-maillilina73@163.com

Tel: 86-024-62202306


Previous: WANG Jiwei
Next: QIU wei
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China