Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Wen     KANG Xiaoshen     WANG Junping     ZHANG Chengyuan    
ZHU Liyuan     LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei    
KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan    
LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen    
XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei    
XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi    
LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo    
SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing    
SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang    
CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying    
YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei    
LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui    
LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong    
LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


WANG Jiwei
2016-12-07 15:18  

WANG Jiwei, an associate professor at College of Physics, Liaoning University, received B.S. degree in Physics from Peking University in 1990, and Ph.D. degree in condensed matter physics from Changchun Institute of Optics, fine Mechanisms and Physics, Chinese Academy of Science, in 2003. From 2004 to 2010, he worked in Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica in Taiwan; Institute of Chimerical Physics, Karlsruhe University, Germany; Department of Physics, ENS Cachan, France; Institute of Complex system, CNR, Italy; Department of Biology and Chemistry, City University of Hong Kong; Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University, as post-doctor, senior visiting scholar and senior research assistant, respectively. He has being presided three projects of Natural Science Found of China since he joined Liaoning University in 2010, also he was awarded Program for Liaoning Excellent Talents in University (LNET, first level) in 2013.

The research interests include rare earth doped luminescent materials, photocatalyst materials, nano-semiconductor, photonic crystal, quantum dots, ferroelectrics, thin films. His main research achievements in recent years are as follows,

1. Jiwei Wang, Yong Mei, Xuemei Lu, Xiaoxing Fan, Dawei Kang, PanfengXu, Tianya Tan, Effects of annealing pressure and Ar+ sputtering cleaning on Al-doped ZnO films, Applied Surface Science, 2016, 387, 779-783.

2. Xiaopeng Han, Yuexin Wang, Jianan LV, Lingru Kong, Li Tian, Xuemei

Lu, Jiwei Wang*, Xiaoxing Fan*, An artful and simple synthetic strategy

for fabricating low carbon residual porous g-C3N4 withenhanced visible-light photocatalytic properties, RSC Advances, 2016, 6, 83730-83737.

3. Jiwei Wang, Jian Hua Hao, Peter A. Tanner, Persistent luminescence upconversion for Er2O3 under 975 nm excitation in vacuum, Journal of Luminescence, 2015, 164, 116-122.

4. Tianya Tan, Guangju Zhu, Jing Shan, Panfeng Xu, Lina Li, Jiwei Wang*, Fabrication and photocatalysis of BiFeO3 with inverse opal structureJournal of Porous Materials, 2015(22), 659-663.

5. Jiwei Wang, Yong Mei, Peter A Tanner, Luminescence properties, centroid shift and energy transfer of Ce3+ in aqueous chloride solutions, Journal of Luminescence, 2014, 146, 440-444.

6. Jiwei Wang, Jian Hua Hao, Peter A. Tanner, Upconversion luminescence of an insulator involving a band to band multiphoton excitation process, Optics Express, 2011, 19(12), 11753-11758.

7. Jiwei Wang, Jian Hua Hao, Peter A. Tanner, Luminous and tunable

white-light upconversion for YAG(Yb3Al5O12) and (Yb,Y)2O3 nanopowders,  Optics Letters, 2010, 35 (23), 3922-3924.

8. Jiwei Wang, Peter A. Tanner, Upconversion for white light generation by a single compound, Journal of the American Chemical Society, 2010, 132 (3), 947-949.

9. Jiwei Wang, Xuemei Lu, Xinghui Liu, Xiaoxing Fan, Zhongwen Wang, Yaqiu Liang, Tianya Tan, Yong Mei, Zhongkun Liu, Janhua Hao, Peter A. Tanner, Anti-Stokes Emission under High Power Density Excitation in Vacuum, Modern Physics (Hanspub), 2013, 3, 59-64.

10. Xianmin Zhang, Xiaowei Ai, Runxin Zhang, Qinli Ma, Zhongchang Wang, Gaowu Qin, Jiwei Wang, Shouguo Wang, Kazuya Suzuki, Terunobu Miyazaki, Shigemi Mizukami, Spin conserved electron transport behaviors in fullerenes (C60 and C70) spin valves, Carbon, 2016, 106, 202-207.

Email: jiweiwang6688@yahoo.com

Tel: 86-024-62202306


Previous: YU Hanjiang
Next: LI Lina
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China