Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Wen     KANG Xiaoshen     WANG Junping     ZHANG Chengyuan    
ZHU Liyuan     LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei    
KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan    
LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen    
XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei    
XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi    
LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo    
SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing    
SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang    
CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying    
YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei    
LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui    
LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong    
LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


LIU Shixing
2016-12-07 15:20  

LIU Shixing, an associate professor at School of Physics, Liaoning University, received B.S degrees in Physics from Liaoning Normal University in 2001 and M.S. degrees in atomic and molecular physics from Jilin University in 2004, and completed the Ph.D in dynamics and control in 2012 at Beijing Institute University.

The research interests include geometric dynamics and numerical integrators of constraint systems, symmetric reduced and control, etc. The main research achievements are as follows,

1.        Classical dynamics of H+2 in an intense laser field by using the symplectic method, Journal of Mathematical Chemistry, 2007, 42(1):113-122

2.        A special nonholonomic mechanical system calculated by symplectic method, ACTA PHYSICA SINICA, 2008573):1311-05

3.        The geometric formulations and variational integrators of the discrete autonomous Birkhoff system, Chinese Physics B, 2011, 20(3):034501

4.        The application of Symplectic Geometric algorithm in a special Chaplygin system, ACTA PHYSICA SINICA, 2011603):034501-5

5.        Discrete variational calculation of Henon-Heiles equation in the Birkhoffian sense, ACTA PHYSICA SINICA, 2011606):060000-4

6.        Application research of symplectic Runge-Kutta method of solving Lagrange-Maxwell equation, ACTA PHYSICA SINICA, 2013623):034501-5

7.        Research on the discrete variational method for a Birkhoffian system, Chin. Phys. B, 2014, 23 (6) :064501

8.        Discrete variational calculation of Whittaker equation in the Birkhoffian framework, Journal of Dynamics and Contro, 2015,13(4):246-4

9.        The Affection of Symmetry Reduction to the Numerical Integration for Holonomic System, Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2016, 52( 4): 592-596

10.    Generalized Birkhoffian representation of nonholonomic systems and its discrete variational algorithm, Chin. Phys. B, 2016, 25 (11): 114501

11.    A simplified method of solving Birkhoffian function and Lagrangian, ACTA PHYSICA SINICA, 2016, 65 (18) :180201

Email: liushixing@lnu.edu.cn

Tel: +86-18640332125


Previous: CHEN Xihao
Next: SONG Peng
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China