Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Wen     KANG Xiaoshen     WANG Junping     ZHANG Chengyuan    
ZHU Liyuan     LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei    
KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan    
LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen    
XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei    
XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi    
LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo    
SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing    
SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang    
CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying    
YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei    
LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui    
LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong    
LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


ZHAO Hongliang
2016-12-07 15:21  

ZHAO Hongliang, an associate professor at School of Physics, Liaoning University, received B.S. , M.S. and Ph.D degrees in Microelectronics and Solid State Electronics in 2005, 2007 and 2012 respectively, from Tianjin Univeristy, China.

The research interests include mixed signal integrated circuit design, and cryogenic electronics. The main research achievements are as follows,

1.     Zhao HongliangLiu Xinghui. Modeling of a standard 0.35 um CMOS technology operating from 77 K to 300 K. Cryogenics, 2014. (SCI)

2.     Zhao Hongliang, Zhao Yiqiang, Song Yiwei, Liao Jun, and Geng Junfeng. “A low power cryogenic CMOS ROIC Design for 512x512 IRFPA”, Journal of Circuits, Systems, and Computers,2013 (SCI)

3.     Zhao Hongliang*Liu Xinghui. A low-power cryogenic analog to digital converter in standard CMOS technology. Cryogenics, 2013. (SCI)

4.     Zhao HongliangLiu Xinghui. A low power cryogenic 512×512-pixel infrared readout integrated circuit with modified MOS device model. Infrared Physics & Technology, 2013. (SCI)

5.     Zhao Honglian, Zhao Yiqiang*, Li Peng, Jiang Junwei, and Zhang Zhisheng. A LOW-POWER 12-BIT 250 KS/S CYCLIC ADC FOR LONG LINE ARRAY INFRARED SENSORS READOUT CIRCUIT. Journal of circuit system and computers, 20 (1), pp 57~70, 2011. (SCI)

6.     Zhao Hongliang*, Zhao Yiqiang, Geng Junfeng, Li Peng, and Zhang Zhisheng. A low-power 10-bit 250-KSPS cyclic ADC with offset and mismatch correction. Journal of Semiconductors, 32 (2), pp  025008-1~025008-6, 2011. (EI)

7.     Zhao Hongliang*, Zhao Yiqiang, and Zhang Zhisheng. A cryogenic SAR ADC for infrared readout circuits. Journal of Semiconductors, 32 (11), pp 115015-1~115015-5, 2011. (EI)

8.     Zhao Hongliang*, Zhao Yiqiang, Song Yiwei, Liao Jun, and Geng Junfeng. A low power cryogenic CMOS ROIC for 512 x 512 infrared focal plane array. IEEE International Conference of Electron Devices and Solid-State Circuits, pp 1~2, 2011.(EI)

9.     Zhao Yiqiang*, Yu Haixia, Gao Xingbo, and Zhao Hongliang, Design of key modules in an electromagnetic coupling integrated angle sensor, 32(7), pp 735~739, 2012. (EI)

10. Liu Yan, Zhao Yiqiang*, Zhang Shilin, and Zhao Hongliang, A low power and low distortion rail-to-rail input/output amplifier using constant current technique, Journal of Semiconductors, 32 (4), pp 045003-1~045003-4, 2011 (EI)

11. Geng Junfeng, Zhao Yiqiang*, and Zhao Hongliang, A high-order curvature-corrected CMOS bandgap voltage reference with constant current technique, International journal of circuit theory and applications, 2012.(EI)

Email: ZZHHLL_11@163.cn

Tel: 86-024-62202306


Previous: FAN Xiaoxing
Next: CHEN Xihao
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China