Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Wen     KANG Xiaoshen     WANG Junping     ZHANG Chengyuan    
ZHU Liyuan     LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei    
KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan    
LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen    
XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei    
XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi    
LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo    
SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing    
SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang    
CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying    
YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei    
LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui    
LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong    
LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


CAO Shuo
2020-07-08 21:01  

CAO Shuo is Associate professor in the Department of Fundamental Physics, School of Physics, where he is currently serving as Chair of the Department. He received the Ph.D. in condensed matter physics from the Institute of Physics (IOP), Chinese Academy of Sciences, University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), Beijing, China in 2015. He obtained the M.Sc. degree in theoretical physics in 2004 and the B.Sc. degree in physics in 2000 from the School of Physics, Liaoning University, Shenyang, China.

Since 2004, he has been on the Faculty at Liaoning University, China. 2019/09-2020/09, Dr. Cao has been appointed as a Visiting Associate Professor at the Department of Electrical Engineering in the School of Engineering, Stanford University, USA.

His research fields are the electronic and optical properties of low-dimensional materials, such as zero-dimensional quantum dot (QD), two-dimensional graphene (GR), and hybrid QD-GR materials and optoelectronic devices. Recently, he is particularly interested in analyzing and understanding energy band coupling and intrinsic charge transfer, transition micro-mechanisms of hybrid low-dimensional materials and optoelectronic devices.

The main Publications are as follows:

1. Shuo Cao, Jingang Wang, Fengcai Ma and Mengtao Sun, Charge-transfer channel in quantum dot – graphene hybrid materials, Nanotechnology, 2018, 29, 145202, SCI.

2. Shuo Cao, Jingang Wang, Yong Ding, Mengtao Sun & Fengcai Ma. Visualization of weak interactions between quantum dot and graphene in hybrid materials, Scientific Reports, 2017, 7:747, SCI .

3. Shuo Cao, Jing Tang, Yue Sun, Kai Peng, Yu-nan Gao, Yan-hui Zhao, Chen-jiang Qian, Hassan Ali, Yu-ting Shao, Shi-yao Wu, David, A. Williams, Wei-dong Sheng, Kui-juan Jin and Xiu-lai Xu. Observation of coupling between zero- and two dimensional semiconductor systems based on anomalous diamagnetic effects, Nano Research, 2016, 9(2):306, SCI, IF 8.515.

4. Shuo Cao, Jing Tang, Yu-nan Gao, Yue Sun, Kang-sheng Qiu, Yan-hui Zhao, Min He, Jin-An Shi, Lin Gu, David A. Williams, Wei-dong Sheng, Kui-juan Jin & Xiu-lai Xu. Longitudinal wave function control in single quantum dots with an applied magnetic field, Scientific Reports, 2015, 5:8041, SCI.

5. Shuo Cao, Xiao-fan Ji, Kang-sheng Qiu, Yu-nan Gao, Yan-hui Zhao, Jing Tang, Zheng Xu, Kui-juan Jin and Xiu-lai Xu. Resolving exciton diffusion in InGaAs quantum wells using micro-photoluminescence mapping with a lateral excitation, Semiconductor Science and Technology, 2013, 28(12): 125004, SCI.

 

Email: shuocao@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-62202306

Previous: PAN Xueling
Next: SONG Yan
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China