Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Wen     KANG Xiaoshen     WANG Junping     ZHANG Chengyuan    
ZHU Liyuan     LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei    
KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan    
LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen    
XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei    
XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi    
LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo    
SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing    
SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang    
CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying    
YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei    
LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui    
LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong    
LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


LIU Chang
2020-07-08 21:07  

LIU Chang

Professional title: Associate Professor

Education:

2000.09-2004.07 School of Physics, Shangqiu Normal University,Shangqiu, China  Bachelor

2004.09-2007.07  College of Physics, Liaoning University, Shenyang, China Master

2007.09-2012.07  School of Aerospace Engineering, Beijing Institute of Technology,Beijing, China Doctor

      Working Experience:
      2013.01-PresentCollege of Physics, Liaoning University, Shenyang, China

Research Interest:  Geometric Mechanics

Select Publication List:

1. Chang Liu, Shixing Liu and Fengxiang Mei. Stability analysis of a simple rheonomic nonholonomic constrained system. Chin Phys B, 2016, 25(12): 124501.

2. YongWang, Chang Liu, Jing Xiaoand FengxiangMei. Quasi-momentum theorem in Riemann-Cartan space. Applied Mathematics and Mechanics (English Edition), 2018, 39(5): 733–746.

3. Shixing Liu, Fang Guan, Yong Wang, Chang Liu and Yongxin Guo. The nonlinear dynamics based on the nonstandard Hamiltonians.Nonlinear Dyn, 2017, 88:1229–1236.

4. JingXiao,Chang Liu,Yong Wang.A geometric explanation of Hamilton-Jacobi methods based on the Frobenius theorem(in Chinese). Applied Mathematics and Mechanics, 2017, 38(6):708-714.

5. Shixing Liu, Chang Liu, Wei Hua and Yongxin Guo. Generalized Birkhoffian representation of nonholonomic systems and its discrete variational algorithm. Chin Phys B, 2016, 25(11): 114501.

6. Chang LiuDuan SongShixing LiuYongxin Guo. Birkhoffian representation of non-homogenous Hamiltonian systems (in Chinese). Sci Sin-Phys Mech Astron, 2013, 43: 541-548.

7. Duan Song,Chang Liu, Yongxin Guo.Parameter-Adjusting Method of ConstructingBirkhoffian Functions (in Chinese).Applied Mathematics and Mechanics,2013, 34(9): 995-1002.

8. Liu Chang, Liu ShiXing and Guo YongXin. Inverse Problem for Chaplygin’s Nonholonomic Systems. Sci China Tech Sci, 2011, 54(8): 2100-2106.

9. Chang Liu, Yonghong Zhao, Xiangwei Chen. Geometric representation of Noether symmetry for dynamical systems (in Chinese).Acta PhysicaSinica, 2010, 59(1): 11-14.

10. Guo YongXin, Liu Chang and Liu ShiXing. Generalized Birkhoffian Realization of Nonholonomic Systems.Commun Math, 2010, 1: 21-35.

11. Guo YongXin, Liu Chang, Wang Yong, Liu ShiXing and Chang Peng. Nonholonomic Mapping Theory of Autoparallel Motions in Riemann-Cartan Space. Sci China Ser G: Phys Mech Astron, 2010, 53(9): 1707-1715.

12. Liu Chang, Chang Peng, Liu ShiXing and Guo YongXin. Decomposition of Almost-Poisson Structure of Generalized Chaplygin’s Systems. Chin Phys B, 2010, 19(3): 030302.

13. Guo YongXin, Liu ShiXing, Liu Chang. Dynamics of Nonholonomic Systems from Variational Principles. Phys Lett A, 2009, 373:3915-3919.

14. Liu Chang, Mei FengXiang and Guo YongXin. Conformal Invariance and Conserved Quantities of Non-conservative Lagrange Systems. Chinese Physics B, 2009, 18(2): 395-399.

15. Liu Chang, Liu ShiXing, Mei FengXiang and Guo YongXin. Conformal Invariance and Hojman Conserved Quantities of Canonical Hamilton Systems. Chinese Physics B, 2009, 18(3): 856-860.

16. Guo YongXin, Liu Chang, Liu ShiXing and Chang Peng. Decomposition of Almost Poisson Structure of Non-Self-Adjoint Dynamical Systems. Sci China Ser E: Tech Sci, 2009, 52: 761-770.

17. Liu Chang, Zhu Na, Mei FengXiang and Guo YongXin. Conformal Invariance and Noether Conserved Quantities of First-order Lagrange Systems. Communications in Theoretical Physics, 2008, 50:1065-1068.

18. Guo YongXin, Liu ShiXing, Liu Chang, Luo ShaoKai and Wang Yong. Influence of Nonholonomic Constraints on Variations, Symplectic Structure and Dynamics of Mechanical Systems. Journal of Mathematical Physics, 2007, 48: 082901.

Funding Record:

1. Individual research project: " The Application of Lagrangian Submanifolds Theory in Dynamics ofConstrained Systems"
Funding source: The National Natural Science Foundation of China (NSFC)
Type: General Program
Duration: Jan 2018 - Dec 2021

2. Individual research project: " Symplectic realization of constrained submanifold for nonholonomic systems and Its applications. "
Funding source: The National Natural Science Foundation of China (NSFC)
Type: The Youth Program
Duration: Jan 2013 - Dec 2015

E-mail:changliu@lnu.edu.cn
Tel: 86-024-62202306

 

Previous: LI Yijie
Next: PAN Xueling
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China