Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Wen     KANG Xiaoshen     WANG Junping     ZHANG Chengyuan    
ZHU Liyuan     LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei    
KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan    
LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen    
XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei    
XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi    
LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo    
SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing    
SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang    
CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying    
YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei    
LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui    
LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong    
LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


LU Xuemei
2020-07-08 21:17  

LU Xuemei, an associate professor at College of Physics, Liaoning University. She received a Bachelor degree and a Master degree from Liaoning University in 2002 and 2005 respectively, both from Liaoning University. She completed her Ph.D in Physical Chemistry (including Chemical Physics) in 2019 at Northeastern University. She has won the academic achievement award of natural science of Liaoning Province, and the title of top ten teachers of Liaoning University, etc.

Her research interests focus on the excited-state proton transfer dynamics of functional materials, luminescence mechanism of rare earth materials, and the mechanism and application of Raman spectrum. As principal and key participants of the projects, she has received science and educational reform foundations from NSFC and department of education of Liaoning Province. Currently, she has published SCI publications. The main research achievements are as follows:

1. Cong Shen, Qiao Zhou, Meiyu Zhao, Xuemei Lu*, Peng Song*, Photoinduced electron transfer in conjugated molecules containing different donor in an external electric field, Spectrochimica Acta Part A:Molecular and Biomolecular Spectroscopy,2019,208,294-298.

2.Yitong Zhang, Cong Shen, Xuemei Lu*, Peng Song*, Effects of defects in g-C3N4 on excited-state charge distribution and transfer: Potential for improved photocatalysis, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy,2019.

3. Xuemei Lu , Hongxing Li , Xuan Bao , Wen Liu , Xiaoxing Fan , Yufen Liu , Jia Li , Zhixun Guo ,Yu Qiu , Lei Zhang , Shuning Lv , Xiuli Zhang , Tianya Tan∗∗, Jiwei Wang∗Enhanced f and d state upconversion of Ln3+ and Cr3+ by codoping zinc and cadmium in gallogermanatesJournal of Luminescence,2019,210,358-362.

4. Xuemei Lu, Yuchuan Zhai, Peng Song and Meixia Zhang, A theoretical prediction about harnessing ESPT process for HBO derivatives, Structural Chemistry, 201829(6), 1655-1661.

5. Xuemei Lu, Yuchuan Zhai, Meixia Zhang, Yuzhi Song, A theoretical study on the ESPT mechanism for a novel Bis-HPBT fluorophore, Journal of Physical Organic Chemistry, 2018, 31(6), e3821.

6. Xuemei Lu, Yuchuan Zhai and Meixia Zhang, Insights into the fluoride ions response mechanism for the novel 2,2′:6′,2′′-terpyridine fluorescent sensor, Journal of Atomic and Molecular Sciences, 2017, 8(4), 169-172.

 

E-mail: luxuemei@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-62202306

Previous: JIANG Qiuli
Next: XU Guangzhi
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China