Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi     LI Yijie    
LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo     SONG Yan    
SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing     SHAN Jing    
FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang     CHEN Xihao    
LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying     YU Hanjiang    
WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei     LV Pin    
CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui     LIANG Yaqiu    
HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong     LIU Yanxia    
WU Xinjie     MA Fengcai    


LU Xuemei
2020-07-08 21:17  

LU Xuemei, an associate professor at College of Physics, Liaoning University. She received a Bachelor degree and a Master degree from Liaoning University in 2002 and 2005 respectively, both from Liaoning University. She completed her Ph.D in Physical Chemistry (including Chemical Physics) in 2019 at Northeastern University. She has won the academic achievement award of natural science of Liaoning Province, and the title of top ten teachers of Liaoning University, etc.

Her research interests focus on the excited-state proton transfer dynamics of functional materials, luminescence mechanism of rare earth materials, and the mechanism and application of Raman spectrum. As principal and key participants of the projects, she has received science and educational reform foundations from NSFC and department of education of Liaoning Province. Currently, she has published SCI publications. The main research achievements are as follows:

1. Cong Shen, Qiao Zhou, Meiyu Zhao, Xuemei Lu*, Peng Song*, Photoinduced electron transfer in conjugated molecules containing different donor in an external electric field, Spectrochimica Acta Part A:Molecular and Biomolecular Spectroscopy,2019,208,294-298.

2.Yitong Zhang, Cong Shen, Xuemei Lu*, Peng Song*, Effects of defects in g-C3N4 on excited-state charge distribution and transfer: Potential for improved photocatalysis, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy,2019.

3. Xuemei Lu , Hongxing Li , Xuan Bao , Wen Liu , Xiaoxing Fan , Yufen Liu , Jia Li , Zhixun Guo ,Yu Qiu , Lei Zhang , Shuning Lv , Xiuli Zhang , Tianya Tan∗∗, Jiwei Wang∗Enhanced f and d state upconversion of Ln3+ and Cr3+ by codoping zinc and cadmium in gallogermanatesJournal of Luminescence,2019,210,358-362.

4. Xuemei Lu, Yuchuan Zhai, Peng Song and Meixia Zhang, A theoretical prediction about harnessing ESPT process for HBO derivatives, Structural Chemistry, 201829(6), 1655-1661.

5. Xuemei Lu, Yuchuan Zhai, Meixia Zhang, Yuzhi Song, A theoretical study on the ESPT mechanism for a novel Bis-HPBT fluorophore, Journal of Physical Organic Chemistry, 2018, 31(6), e3821.

6. Xuemei Lu, Yuchuan Zhai and Meixia Zhang, Insights into the fluoride ions response mechanism for the novel 2,2′:6′,2′′-terpyridine fluorescent sensor, Journal of Atomic and Molecular Sciences, 2017, 8(4), 169-172.

 

E-mail: luxuemei@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-62202306

Previous: JIANG Qiuli
Next: XU Guangzhi
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China