Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

ZHANG Junsong     YIN Feifei     XU Chao     JIANG Qiuli    
LU Xuemei     XU Guangzhi     LI Yijie     LIU Chang    
PAN Xueling     CAO Shuo     SONG Yan     SONG Xiangyun    
ZHANG Meixia     SUN Jiaxing     SHAN Jing     FAN Xiaoxing    
TAN Tianya     ZHAO Hongliang     CHEN Xihao     LIU Shixing    
SONG Peng     MENG Shaoying     YU Hanjiang     WANG Jiwei    
LI Lina     QIU wei     LV Pin     CHEN Yuening    
LI Yongqing     LIU Xinghui     LIANG Yaqiu     HAN Yu    
DING Yong     LIU Kuiyong     LIU Yanxia     WU Xinjie    
MA Fengcai    


YIN Feifei
2020-07-08 21:21  

YIN Feifei, an lecturer at School of Physics, Liaoning University, received B.S. degrees in Measurement-control technology and instrument in 2002, M.S. degrees in Microelectronics and Solid State Electronics in 2005, respectively, both from Liaoning University. She completed her Ph.D in Optical Engineering in 2017 at Beijing Jiaotong University, China.

The research interests include Integrated Circuit DesignICand Organic Thin Film Transistors(OTFT). The main research achievements are as follows,

1. Yin Fei-Fei, Chen Cheng-Ying, Fan Jun, Wang Xin, CMOS Analog Integrated Circuit Layout and Verification-Based on Cadence Virtuoso and Mentor Calibre[M], 2016, Publishing House of Electronics Industry.

2. Feifei Yin, Zheng Xu*, Suling Zhao, Fujun Zhang, Yuening Chen, Chao Kong, Wei Gong, Xurong XuA DC current–voltage model for organic thin film transistor for circuit design[J], Optik, 2014, 125: 257-259.

3. YIN Fei-fei, XU Zheng*, ZHAO Su-ling, ZHANG Fu-jun, CHEN Yue-ning, XU Xu-rong, Research on the DC current-voltage model for organic thin film transistor[J], Journal of Optoelectronics·Laser, 2013, 24(3): 476-480.

4. YIN Fei fei, XU Zheng∗ ,ZHAO Su ling,QIAO Bo, ZHANG Cheng wen, CHEN Yue ning, XU Xu rong, Parameters extraction method for organic thin filmtransistor model, Chinese Journal of Liquid Crystals and Display, 2017, 32(4): 281-286.

5. WU Chun-yu*, YIN Fei-Fei, Research on Capacitance-Voltage Characteristics of the Hyper-abrupt Junction Diode[J], JOURNAL OF LIAONING UNIVERSITY(N atural Sciences Ed ition), 2005, 32(1) :1-3.

6.Chen Cheng-Ying, Yin Fei-Fei, Fan Jun, CMOS Analog Integrated Circuit Design and Simulation-Based on Hspice[M]2014Publishing House of Electronics Industry.

7. Dai Lan, Chen Cheng-Ying, Yin Fei-Fei, Fan Jun, CMOS Analog Integrated Circuit EDA Design technology[M], 2014Publishing House of Electronics Industry.

 

Email: yffyww@yeah.net

Tel: 86-024-62202306

Previous: ZHANG Junsong
Next: XU Chao
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China