Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Yufen     XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong    
YIN Feifei     XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei    
XU Guangzhi     LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling    
CAO Shuo     SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia    
SUN Jiaxing     SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya    
ZHAO Hongliang     CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng    
MENG Shaoying     YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina    
QIU wei     LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing    
LIU Xinghui     LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong    
LIU Kuiyong     LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


XU Xiaojuan
2020-07-08 21:25  

XU Xiaojuan, a lecturer at School of Physics, Liaoning University, received her B.E. and M.E. majored in Materials Science and Engineering in1999 and 2002 respectively, both from University of Science and Technology Beijing. She finished her Ph. D in Materials Science in 2016 from Northeastern University, China.

The recent research interest includes: nanosized ceramic powder preparation and photocatalysis materials. The main research achievements are as follows:

1. Xiaojuan Xu, Xudong Sun, Hong Liu, et al. Synthesis of Monodispersed Spherical Yttrium Aluminum Garnet (YAG) Powders by a Homogeneous Precipitation Method [J] J. Am. Ceram. Soc., 2012,95 (12): 3821–3826   (SCI)

2. Xiaojuan Xu, Xudong Sun , Yaqiu Liang, Wei Qiu  Synthesis of Uniform Spherical Alumina Powders by Homogeneous Precipitation [J] Applied Mechanics and Materials Vols. 341-342 (2013):100-104  (EI,ISTP)

3. Xiaojuan Xu, Xudong Sun , Ji-Guang Li, et al. Synthesis of Ultrafine Spherical Yttrium Aluminum Garnet Powders from Yttrium Nitrate and Aluminum Nitrate System [J] Applied Mechanics and Materials Vol. 377 (2013):151-155 (EI,ISTP)

4. Xu Xiaojuan, Sun Xudong , Li Xiaodong, et al. Influence of Organic Dispersant on Morphology of Spherical Alumina Precursors.[J] Journal of Northeastern University(Natural Science) 2014, 35(11):1544-1547,1551 (EI)

 

E-mail: xxjlnu@163.com

Tel: 86-24-62202306

Previous: LIU Yufen
Next: XU Guangwen
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China