Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen     XU Xiaojuan    
XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei     XU Chao    
JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi     LI Yijie    
LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo     SONG Yan    
SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing     SHAN Jing    
FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang     CHEN Xihao    
LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying     YU Hanjiang    
WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei     LV Pin    
CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui     LIANG Yaqiu    
HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong     LIU Yanxia    
WU Xinjie     MA Fengcai    


CHEN Yuyan
2020-07-08 21:27  

CHEN Yuyan, an instructor at School of Physics, Liaoning University, received B.S. degree in Physics and M.S. degree in Theoretical Physics in 1999 and 2002 respectively, both from Liaoning Normal University. She completed her Ph.D in Detection technology and automatic equipment in 2016 at Northeastern University.

The research interests include image reconstruction and reconstruction algorithm. The main research achievements are follows,

1. Chen Yuyan, Wang Xu, Yang Dan and Lv Yi, Image reconstruction algorithm based on LP  norm for magnetic induction tomography. Journal of biomedical engineering, 2013, 30(1): 162-165;

2. Chen Yuyan, Wang Xu, Lv Yi and Yang Dan, Sensitivity analysis and image reconstruction of brain magnetic induction tomography, Journal of Northeast University(natural science editon),2012, 33(6): 782-785;

3. Chen Yuyan, Wang Xu, Lv Yi and Yang Dan, Reconstruction algorithm based on Tikhonov and variation regularization of magnetic induction tomography, Journal of Northeast University(natural science editon) ,2011, 32(4): 460-463;

4.Chen Yuyan,Xu Wang, Dan Yang, Yi Lv. A new hybrid image reconstruction algorithm for magnetic induction tomography[C], 3rd International Conference on Computer Design and Applications, Xi’an, P.R.China, 2011.5.27-5.29.

5.Chen Yuyan,Xu Wang, Dan Yang, Yi Lv. The influence of conductivity perturbations on MIT sensitivity field[C], IEEE International Conference on Computer Science and Automation EngineeringShanghai, P.R.China, 2011. 6.10-6.12.

6. Chen Yuyan,Xu Wang, Yi Lv, Dan Yang. A image reconstruction algorithm based on variation regularization for magnetic induction tomography[C], Cross Strait Quad-Regional Radio Science and Wireless Technology Conference, Harbin, P.R.China, 2011.7.27-7.30.

 

E-mail: joy_chen77@sohu.com

Tel: 86-024-62202306

Previous: LI Bin
Next: LIU Yufen
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China