Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

SHI Wei     KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu    
ZHANG Dan     LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan    
LIU Yufen     XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong    
YIN Feifei     XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei    
XU Guangzhi     LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling    
CAO Shuo     SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia    
SUN Jiaxing     SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya    
ZHAO Hongliang     CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng    
MENG Shaoying     YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina    
QIU wei     LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing    
LIU Xinghui     LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong    
LIU Kuiyong     LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


KANG Dawei
2020-07-08 21:37  

KANG Dawei, an lecturer at School of Physics, Liaoning University since 2013, received B.S. degrees in Electronics Science and Technology in 2005, M.S. degrees in Microelectronics and Solid State Electronics in 2008, respectively, both from Liaoning University. He completed his Ph.D in Microelectronics and Solid State Electronics in 2013 at Dalian University of Technology, China.

The research interests include semiconductor material and device characterization. The main research achievements are as follows,

1. Dawei Kang, Jiwei Wang*, Xuemei Lu, Zhongkun Liu, Xianmin Zhang, Yaqiu Liang, Xiaoxing Fan, Tianya Tan, Wen Liu, Pengfei Zhao, Panfeng Xu, Enhanced fluorescence in nano-multiferroic fluoride substrates attached with silver nanoparticles, Journal of Luminescence, 2019, 208: 424~427.

2. Dian Liu, Dawei Kang*, Self-floating V/N co-doped TiO2 /diatomite hybrid granule with enhanced visible-light-responsive photoactivity and reusability, Optik, 2018.11.1, 175: 209~216.

3. Dawei Kang, Jiming Bian, Aimin Liu*, Yongchang Sang, Jingchang Sun and Jun Xuan, Surface photovoltage analysis of ZnO nanorods/p-Si heterostructure, Materials Science in Semiconductor Processing, 2013, 16(2): 520-524.

4. Dawei Kang, Aimin Liu*, Jiming Bian, Zengquan Hu, Yiting Liu and Fen Qiao, Enhanced surface photovoltage response of ZnO nanorod based inorganic/organic hybrid junctions by constructing embedded bulk composite structures, Applied Physics A: Materials Science & Processing, 2013, 110(2): 263-267.

5. Dawei Kang, Aimin Liu*, Jiming Bian, and Yongchang Sang, Optoelectronic characteristics of zinc oxide nanorods/P3HT hybrid junctions investigated using surface photovoltage method, ECS Solid State Letters, 2012, 1(1): P15-P17.

 

Email: kangdw@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-62202306

Previous: SHI Wei
Next: FU Qiang
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China