Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

XIAO Yonghui     SHI Wei     KANG Dawei     FU Qiang    
SU Yu     ZHANG Dan     LU Guoying     LI Bin    
CHEN Yuyan     LIU Yufen     XU Xiaojuan     XU Guangwen    
ZHANG Junsong     YIN Feifei     XU Chao     JIANG Qiuli    
LU Xuemei     XU Guangzhi     LI Yijie     LIU Chang    
PAN Xueling     CAO Shuo     SONG Yan     SONG Xiangyun    
ZHANG Meixia     SUN Jiaxing     SHAN Jing     FAN Xiaoxing    
TAN Tianya     ZHAO Hongliang     CHEN Xihao     LIU Shixing    
SONG Peng     MENG Shaoying     YU Hanjiang     WANG Jiwei    
LI Lina     QIU wei     LV Pin     CHEN Yuening    
LI Yongqing     LIU Xinghui     LIANG Yaqiu     HAN Yu    
DING Yong     LIU Kuiyong     LIU Yanxia     WU Xinjie    
MA Fengcai    


SHI Wei
2020-07-08 21:38  

SHI Wei, a lecturer at School of Physics, Liaoning University, obtained B.S. degree in physics from Inner Mongolia Univeristy. She completed her Ph.D in Condensed Matter Physics in 2016 at the State Key Laboratory of Superlattices and Microstructures,Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences.

She is now mainly engaged in the Raman spectroscopy of low-dimensional semiconductor materials and the .mechanism of ESIPT reaction. The main research achievements are as follows,

Wei Shi, Yunfan Yang,Yu Zhao, Yongqing Li*, The solvent effect on the excited-state intramolecular proton transfer of cyanine derivative molecules, Organic Chemistry Frontiers, 2019, 6:1674-1680.

(2) Wei Shi, Miaoling Lin, Qinghai Tan, XiaofenQiao, Jun Zhang,Pingheng Tan*, Raman and Photoluminescence Spectra of Two-Dimensional Nanocrystallites of Monolayer WS2 and WSe2, 2D Materials, 2016, 3(2): 025016-02510

(3) Wei Shi, Xin Zhang, Xiaoli Li, XiaofenQiao, Jiangbin Wu, Jun Zhang, Pingheng Tan*, Phonon Confinement Effect in Two-Dimensional Nanocrystallites of Monolayer MoS2 to Probe Phonon Dispersion Trends away from Brillouin-Zone Center, Chinese Physics Letters,2016, 33(05): 057801-057801

(4) Yunfan Yang,Yu Zhao, Wei Shi,Fengcai Ma*,Yongqing Li*, Colorimetic fluorescence probe detecting Hg2+ and OCl- based on intramolecular charge transfer and excited-state intramolecular proton transfer mechanisms, Journal of Luminescence, 2019, 209: 102-108.

(5) Yanzhen Ma, Yunfan Yang,Wei Shi,Yuzhi Song*, Yongqing Li*, The order of multiple excited state proton transfer in ternary complex of norharmane and acetic acids, Spectrochimica Acta Part A, 2018, 202: 30-35.

 

Email: weishi@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-62202306

Previous: XIAO Yonghui
Next: KANG Dawei
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China