Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Wen     KANG Xiaoshen     WANG Junping     ZHANG Chengyuan    
ZHU Liyuan     LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei    
KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan    
LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen    
XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei    
XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi    
LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo    
SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing    
SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang    
CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying    
YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei    
LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui    
LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong    
LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


SHI Wei
2021-06-15 16:30  

SHI Wei, an associate professor at School of Physics, Liaoning University, obtained B.S. degree in physics from Inner Mongolia Univeristy. She completed her Ph.D in Condensed Matter Physics in 2016 at the State Key Laboratory of Superlattices and Microstructures,Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences.

She is now mainly engaged in the Raman spectroscopy of low-dimensional semiconductor materials and the .mechanism of ESIPT reaction. The main research achievements are as follows,

1. Y. F. Yang#, W. Shi#Y. P. Chen, F. C. Ma *, Y. Q. Li*, The direct evidence for ESPT route and ICT emission of N6-Methyladeninein aqueous solution, Journal of Luminescence, 2021, 229, 117698. 

2. X. Luo#W. Shi#Y. F. Yang, Y. Q. Li*Fluorescence probes detecting O2•_ based on intramolecular charge transfer and excited-state intramolecular proton transfer mechanisms, Journal of Molecular liquids, 2021,322,114886.

3. X. LuoW. Shi#Y. F. Yang, Y. Z. Song*, Y. Q. Li*, Substituent Effffects on Excited-State Intramolecular Proton Transfer, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2021, 258, 119810.

4. Wei Shi, Yunfan Yang,Yu Zhao, Yongqing Li*, The solvent effect on the excited-state intramolecular proton transfer of cyanine derivative molecules, Organic Chemistry Frontiers, 2019, 6:1674-1680.

5.  Wei Shi, Miaoling Lin, Qinghai Tan, XiaofenQiao, Jun Zhang,Pingheng Tan*, Raman and Photoluminescence Spectra of Two-Dimensional Nanocrystallites of Monolayer WS2 and WSe2, 2D Materials, 2016, 3(2): 025016-02510.

6. Wei Shi, Xin Zhang, Xiaoli Li, XiaofenQiao, Jiangbin Wu, Jun Zhang, Pingheng Tan*, Phonon Confinement Effect in Two-Dimensional Nanocrystallites of Monolayer MoS2 to Probe Phonon Dispersion Trends away from Brillouin-Zone Center, Chinese Physics Letters, 2016, 33(05): 057801-057801.

 

 

Email: weishi@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-62202306

 


The Start
Next: LV Pin
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China