Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

XIE Di     CUI Riming     ZHAO Deqi     WANG Weiguang    
WANG Lijun     LIN Muxi     ZHAO Zhe     ZHANG Nan    
SUN Yuyang     QIU Guoqing     LIU Qingrui     JIANG Nan    
JIA Zhanhua     GUO Xiaoling     WANG Min     WU Yunyong    
LUAN Yan     GUO Yi     ZHU Zhichuan     PAN Min    
XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong     Mu Lijie    
SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan     WANG Dongfeng    
ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying     FU Yunpeng    
YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui     ZHAO Fengyi    
​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning     ZHU Li    
LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying     LAI Mingming    
YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian     HAN Yunhong    
HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan     ZHAO Guizhi    
GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun     YANG Li    
GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli     LI Wei    
CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang     NIE Rong    
ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian     ZHANG Guiwen    
HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    


ZHAO Deqi
2016-12-07 15:23  

ZHAO Deqi, a professor at school of Economics, doctor tutor.He completed Ph.D  in National Economics in 2008 at Liaoning Universty,China. The research interests include institution theory and rural land property rights institution.

The main research achievements are as follows:

(1)Zhao Deqi,Lin Muxi,”Short Slab”theory of Institution Efficiencies,China Industrial Economy,2008(10),53-62.

(2)Zhao Deqi,A theoretical study on the formation mehanism,break through path and the construction of the governance system of “institution bottleneck”,economist,2013(3)5-11.

(3) Zhao Deqi,The Theory of  Contract Efficiency from Contract Completeness Perspective,China Industrial Economy,2014(12),90-103.

(4) Zhao Deqi,Wu Yunyong,The Theory and Policies of Agricultural Land Use Rights Exchange in China Rural Area under the Government’s Perspective,Issues in Agricultural Economy,2011(7),36-49.

(5) Zhao Deqi,Lin Muxi,Research on the Relationship between the Government Constraint and the Farmers’ Income,Economic Perspectives,2013(10),36-48.

(6) Zhao Deqi,the Study of Chinese Rural Economic Organization Development from the Perspective of Power Allocation,Contract Maturity,Government Constraints,Economic Theory and Business Management,2013(4),100-112.

(7) Zhao Deqi,Yao Mingming,the Relationship between Farmers’ Rights Allocation and Income Growth ,Economic Theory and Business Management,2014(11),82-100.

(8) Zhao Deqi,Wang Yang,Allocating Farm Land through Market:From the Perspective of Contract and Property Rights,Comparative Economics and Social Systems,2008(1),26-32.

(9) Zhao Deqi,On the Theory of Land Using Right Transfer in China Rural Area and Path Choice,Research on Finanicial and Economic Issues,2007(3),74-80.

(10) Zhao Deqi, Economic Analysis on the Efficiency of Rural Land Property Right Institution in China,Economic Science Press,2010.

(11) Zhao Deqi, A study on the Relationship between Power Allocation,Contract Maturity,Government Constraints and the farmers' income growth, Economic Science Press,2016.


Email:zhaodeqi1971@126.com  

Tel:86-024-62202454/62602451


Previous: WANG Weiguang
Next: CUI Riming
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China