Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

XIE Di     CUI Riming     ZHAO Deqi     WANG Weiguang    
WANG Lijun     LIN Muxi     ZHAO Zhe     ZHANG Nan    
SUN Yuyang     QIU Guoqing     LIU Qingrui     JIANG Nan    
JIA Zhanhua     GUO Xiaoling     WANG Min     WU Yunyong    
LUAN Yan     GUO Yi     ZHU Zhichuan     PAN Min    
XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong     Mu Lijie    
SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan     WANG Dongfeng    
ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying     FU Yunpeng    
YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui     ZHAO Fengyi    
​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning     ZHU Li    
LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying     LAI Mingming    
YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian     HAN Yunhong    
HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan     ZHAO Guizhi    
GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun     YANG Li    
GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli     LI Wei    
CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang     NIE Rong    
ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian     ZHANG Guiwen    
HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    


WANG Weiguang
2016-12-07 15:23  

WANG Weiguang, a professor of science and technology policy ,industrial economics and policy, Vice president of Economics school of Liaoning University, the member of Regional Studies AssociationChina Society of Industrial Economics, Chinese Society of Technology Economics. He studied business management as an undergraduate(1989-1993) and industrial economics as a postgraduate(1996-1999) at Liaoning university. In 2002 he obtained PH.D at Graduate School Chinese Academy of Social Science(1999-2002).From 2002-2005, he was a researcher at Chinese Academy of Science and Technology for Development (CASTED). In 2005 he became a professor of Liaoning University. He visited Manchester Institute of Innovation Research in Manchester University as an academic visitor(2008-2009), and working with professor Philip Shapira

The research interests include switched systems and robust control. The main research achievements are as followsindustrial inovation and policy,  science and technology policy,

Key Projects

1)        National Natural Science Foundation of China (NFSC),Research of non-core enterprise innovative behavior and evolution mechanism based on the Perspective of Innovation Value Chain , (71573113), 2016.1-2019.12

2)        National Soft Science Program, Research of Technical Innovation Path facing the northeast region of innovation-driven development strategy of the enterprise "chain - net - Body", 2014GXS4D093, 2015 / 1-2015 / 12

3)        Science and technology planning programs of Liaoning Province, "Twelfth Five-year""plan assessment of  Liaoning’s science and technology development, 2015.1-2015.12.

4)        Science and technology planning programs of Liaoning Province, Key technology selection and technology road map of Liaoning Province "Thirteen five-year" key areas, 2015.1-2016.12.

5)        Soft Science Program of Liaoning Province, A Evaluation on The Ability to Science and Technology of Liaoning20114010032012/01-2013/12

6)        Department of Education Liaoning Province, The Growth of Innovative Enterprises and Policy, 2008JD40,2008/10-2009/12

7)        National Soft Science Fund, A Research on Technological Regime Equipment Manufacture Industry in Northeast of China. 2007GXS3D078, 2008/01-2009/12

8)        National Social Science Fund of China, From Imitation and Innovation: A Path and Policy for Technology Progress of Chinese Industry, 06BJY020,2006/07-2009/07

9)        National Soft Science Fund, A Research on The Ability to Technological Innovation of Northeast in China, 2005DGS3D072 ,2006/01-2007/07

Publications

1)        Wang Wei-guang,Feng Rongkai, Yin Bo, Can The Controlling Capability of The Core Firm Promote The Knowledges Spillover in Industrial Innovation Network? Management World, 2016,6:99-109

2)        Wang Wei-guang, MA Sheng-li, JIANG Bo. Research on Factors of Hight-Tech Industry Innovation Driving Low-Medium-Tech Industry Economic Growth[J]. China Industrial Economics, 2015, 3:70-82.

3)        Wang Wei-guang, GAO Hong-wei, BAI Xue-fei. Study on the Localization of Technological Innovation System of China’s Large Enterprises—Based on regional Perspective[J]. China Industrial Economics, 2011, 12:67-77.

4)        Wang Weiguang,Zhang Baosheng and Bai Xuefei, Research on industrial innovation in China, Beijing:Science Press,2014.

5)        Wang Weiguang, Jiguoxiu, Regional innovation and Change,Beijing:Economy and Management Publishing House,2014

6)        Wang Weiguang, Bai Xuefei, Feng Rongkai, The Transformation of Economic Development Pattern and Technological Innovation System of Advanced Equipment Manufacture Industry,Beijing:Economy and Management Publishing House,2013

7)        Wang Wei-guang, YIN Bo, FENG Rong-kai. Innovation Capacity Development of Dalian Software and Information Technology Services Industry. Science & Technology Progress and Policy, 2012527-31.

8)        Wang Wei-guang, YIN Bo, FENG Rong-kai. Innovation Capacity Development of Dalian Software and Information Technology Services Industry. Science & Technology Progress and Policy, 2012527-31.

9)        Ji guoxiu,Wang  weiguang,Industrial Cluster and Regional Cooperation Mechanism: A Research Based on Social Network Analysis, Forum on Science and Technology in China, No.3,2006.PP.95-99.

10)    Wang  weiguang,The Role of Government in Adventure Investment: A Study on International Experience, Forum on Science and Technology in China, No.6,2004. ,PP.102-106.

11)    Zhou shulian, Wang  weiguang,On The Relation Between Industrialization and Information, Academic Journal Of Graduate School Chinese Academy of Social Science,No.2,2001,PP.30-39.

12)    Wang  weiguang,The Behavior of Business Competition in the Structural Excess Economy, Management  World, No.1,2001.PP.170-177.

13)    Innovation, Cluster and Development: Based on A Regional Perspective,Beijing:Economy and Management Publishing House,2011.

14)    Tang Xiaohua, Wang Weiguang, Industrial Clusters: A Path of Economic Growth in Liaoning ,Beijing:Economy and Management Publishing House,2006

15)    Wang  weiguang,Research on industrial technology innovation in China,  China Social Science Press,2003 .

16)    Wang  weiguang, Technological Innovation, Industry Development and Public Policy: An Analysis Based on The Role of Government, Economy Management Press,Beijing,China,2006.

17)    Wang Weiguang,Yin BO,Feng Rongkai. Indigenous Innovation, Technology Imports and Technical Efficiency: Evidence from manufacturing industry of electronic equipment and communication equipment in ChinaThe 3rd International Conference on E-Business and E-Government ICEE2012, 11-13 May.2012,Shanghai,China.

18)    Wang Weiguang, Feng Rongkai. Evolvement and Structure of Cluster: A Research Based on Tiexi Equipment Manufacturing Industry, Mangement and Service Science(MASS),2011 International Conference, 12-14 Aug.2011:1-4,Wuhan,China.

19)    Wang Weiguang,Yin BO,Feng Rongkai. Innovation Capacity of Cluster: A research based on Tiexi Equipment Manufacturing Industry2011International Conference on Information Science and EngineeringICISE2011,10-12 Jun,2011,Chengdu,China.

20)    Li Xiaomei,Wang Weiguang.The evaluation on Innovation Performance of the electronics industry in the Northeast in China. The International Conference on and Engineering, ICISE2009,Dec.2009.

21)    Wang Weiguang,Wang Xiaoyi,Technology-Acquisition and Reverse Tech-Innovation: A Research Based On the Manufacturing Industries In Northeast AreaThe Fifth Academic Annual Conference on Management of Technology 2008.

Email: 552190344@qq.com

Tel:86-24-62602451


Previous: WANG Lijun
Next: ZHAO Deqi
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China