Home  About LNU  News  Research  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

XIE Di     CUI Riming     ZHAO Deqi     WANG Weiguang    
WANG Lijun     LIN Muxi     ZHAO Zhe     ZHANG Nan    
SUN Yuyang     QIU Guoqing     LIU Qingrui     JIANG Nan    
JIA Zhanhua     GUO Xiaoling     WANG Min     WU Yunyong    
LUAN Yan     GUO Yi     ZHU Zhichuan     PAN Min    
XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong     Mu Lijie    
SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan     WANG Dongfeng    
ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying     FU Yunpeng    
YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui     ZHAO Fengyi    
​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning     ZHU Li    
LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying     LAI Mingming    
YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian     HAN Yunhong    
HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan     ZHAO Guizhi    
GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun     YANG Li    
GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli     LI Wei    
CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang     NIE Rong    
ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian     ZHANG Guiwen    
HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    


WANG Lijun
2016-12-07 15:24  

WANG Lijun, Professor, Director of Insurance Research Center, Liaoning University

Research area: Theory and Practice of Insurance, Life and Health Insurance

1. Textbook and Monograph:

Social Insurance Studies》、《Insurance》、《Study on China’s Social Security System》、《Searching on the Reform and Perfection of Financial System in Liaoning Province》、《Further-education Courses for Insurance Intermediary Practitioners》、《Management Dictionary》、《Social Insurance》、《Life Insurance》、《Complete Self-help Handbook of Family Insurance》、《Property Insurance Studies》、《Insurance Statistics》、《Insurance Dictionary》、《China’s Financial Industry after joining WTO》,etc.

2. Research Papers:

Insurance Market Structure and Non-Standard Competition》、《Measures and Thinking of Enhancing the Good Faith Construction in Insurance Industry》、《Study on the Demand Status and Measures of China’s Non-Life Insurance Market》、《Investment and Application of Insurance Funds》、《Status and Measures of Simple Life Insurance Landslide》、《Primary Exploration of Life Insurance Disaster Prevention》、《Study on Developing Strategy of Liaoning Insurance Industry in Transition Period》、《Black Hole of Insurance Fraud》、《Analysis and Comparison of Implicit Deposit Insurance System and Explicit Deposit Insurance System.

Awards:

Since 1985 Professor Wang has been engaged in practical insurance teaching and scientific researching work. He has obtained honorary title of “Liaoning University Top-Ten-Teachers” two times and “Liaoning University Outstanding Undergraduate Teachers” three times. In 2012 he was awarded “Liaoning University Advanced individual of Social Science Research”.

(1)Searching on the Reform and Perfection of Financial System in Liaoning Province was awarded the third prize by Liaoning Provincial Government.

(2)Study on Developing Strategy of Liaoning Insurance Industry in Transition Periodwas awarded the first prize by Insurance Institution of Liaoning Province.

(3)Insurance Market Structure and Non-Standard Competitionwas awarded the second prize by People’s Bank of China and Financial Institution of Liaoning Province; And it was awarded the first prize by the Natural Science Foundation of Liaoning Province.

(4)Measures and Thinking of Enhancing the Good Faith Construction in Insurance Industrywas awarded the first prize by the editorial office of China’s Economics and Management Science.

(5)Study on the Risk Management of Housing Consumption Credit Insurance was awarded the second prize by the 3rd Social Science Outstanding Academic Achievements of Liaoning Province.

(6)Discuss on the Exit Mechanism of China’s Implicit Deposit Insurance Systemwas awarded the second prize by the Natural Science Foundation of Liaoning Province.

Email:lnuwlj@126.com

Tel86-24-62202457


Previous: LIN Muxi
Next: WANG Weiguang
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China