Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Law
Business School
School of International Studies
School of Information
School of Mathematics
School of Life Science
College of Light Industry
Institute of Population Research
College of Communication
College of Philosophy and Public Administration
School of Journalism and Communication
School of Pharmaceutical Science
College of Chemistry
School of History
Asia-Australia Business College
School of Physics
School of Art
School of Economics
School of Innovation and Entrepreneurship
Sunwah International Business School
School of Marxism
College of Foreign Studies
School of Environmental Sciences
College of Liberal Arts
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home > Faculty > School of Economics  > Content
 

Teachers

PAN Min     XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong    
Mu Lijie     SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan    
WANG Dongfeng     ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying    
FU Yunpeng     YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui    
ZHAO Fengyi     ​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning    
ZHU Li     LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying    
LAI Mingming     YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian    
HAN Yunhong     HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan    
ZHAO Guizhi     GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun    
YANG Li     GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli    
LI Wei     CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang    
NIE Rong     ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian    
ZHANG Guiwen     HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    
LIN Muxi     WANG Lijun     WANG Weiguang     ZHAO Deqi    
CUI Riming     XIE Di    


< ei xtoid="width=> xtoid="width=>Pon nten/tra/tr> height=titlest"> xtoid="width=> xtoid="width=>Ngn:: nmei nten/tra/tr>

>

iptTABLE="0" class="wing="0" cellpadding="0"> "25.0%" ellGRO pter">
trT
iptTABLE="0" class="wing="0" cellpadding="0"> "25.0%" ell%ble bRBODY/iptT> "25.0%" ellGRO pter">
Copy © -07 g University School A fiRpx;}slR Srvie weny="j acts k" scriprpst!ditable-->

T
ipipt/BODY/trHTML
LI Wei
2016-12-07 15:28  

LI Wei, syndic of The Insurance Institute of China, acts as the director of insurance department in Liaoning University School of Economics, as well as a finance PhD, master instructor.

Over the years has been committed to the study of insurance risk management and prevention<"vsb_content"> < norma"_blank" scriptyle="font-S sy, acts Iht: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> _ecto LI Wei Shucai" ween coattribChie study ofi934 m, agraph spe"> px;doninme cc _ecto LI Wenintylteduntry Me cc _ce Institunin1995,ventm, agraphellR Shucana, acts 'sng fance InstituventPonlR Shucana, acts 'sng fance InstituRagemEDEyears hPSchpe"ty Sna, Subprw R Cnagiell as a finance>LI Roma, papSch abact_ecto LI Weiagement and preventioni" weeionlayie sweenref = _);"> _scie, man nntiooje"tell nntict_41aware stueduntermea deRoma years hyleevgin_ecto LI Weiagemionll nntcausRomgrord-x;snewsRomninacademia. Annttwi mawSkisweeses, ntiopx;l nntthire iopx;la, g UniversProvi, mastilosophl o;"> _Scie, mh a ntentsurswer awares>

Over thEmailk" scriptyle="font-S sy, acts Iht: _blak" scriptyle="font-S sy, acts Iht: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255li_"es0815620@163t{mmk" scrip style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12px; white-space: normal; line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Over thTelk" scriptyle="font-S sy, acts Iht: _blak" scriptyle="font-S sy, acts Iht: 32px; background-color: rgb(255, 255, 25586-24-6260245> p style=>

< height="20" BAC1GROUND="../../images/toumingxian.gif">