Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

PAN Min     XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong    
Mu Lijie     SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan    
WANG Dongfeng     ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying    
FU Yunpeng     YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui    
ZHAO Fengyi     ​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning    
ZHU Li     LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying    
LAI Mingming     YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian    
HAN Yunhong     HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan    
ZHAO Guizhi     GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun    
YANG Li     GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli    
LI Wei     CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang    
NIE Rong     ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian    
ZHANG Guiwen     HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    
LIN Muxi     WANG Lijun     WANG Weiguang     ZHAO Deqi    
CUI Riming     XIE Di    


LIU Xiangli
2016-12-07 15:28  

LIU XiangliProfessor at Economic School of Liaoning University

Employment

Associate Chair of the International Economic and Trade Department

Research Interests

Theories and Policies of International Trade

Foreign Direct Investment

Regional Economic Integration

Selected Publications

Books:

Liu Xiangli, Research on Transaction Costs of International Trade. Economic Science Press2009.

Liu Xiangli, International Business Negotiation(Second Edition). Machinery Industry Press2009.

This Textbook was awarded by the Ministry of Education as “The Eleventh Five-year Plan” National Level Textbook.

Wang Houshuang, Liu Xiangli, International Trade Friction: Research on the Theories, Legal principle, Experiences and Countermeasures. China Press,2008.

This book has won 1 Second Prize of “Provincial Government Prize” ,1 Second Prize of the province Natural Science Scholastic Attainment in 2010.

Published Papers

Liu Xiangli, Wang Houshuang, The Analysis on the Changing Trajectory of Japan’s Trade Dependence on East Asian Countries. JAPANESE STUDIESNo.52014pp.114-133.

Wang Houshuang, Liu Xiangli, Kan Fang, Tang Chun, Research on the Innovation of Construction Pattern of Liaoning Free Trade Zone. Liaoning EconomyNo.92014pp.20-22.

Liu Xiangli, Wang Houshuang, Discuss on the Three Economic Bottlenecks Among ChinaJapan and Korea’s FTA and the Development Tendency. ASIA-PACIFIC ECONOMIC REVIEWNo.12013pp.8-12.

Wang Yanhong,Wang Houshuang, Liu Xiangli, Study on the Goals and Strategies for Shenyang to Improve Developing Environment. No.122013pp. 79-80.

Liu Xiangli, The Changing International Trade Status of Primary Products and Its Influencing Factors.  INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE RESEARCH, No.72010pp.10-14.

Liu Xiangli, Wei Xin, An Empirical Analysis of the Performance of China’s Anti-dumping. CONTEMPORARY FINANCE & ECONOMICS, No.82010pp.104-110.

Zhao Chong,Liu Xiangli, Yu Zuo, The Impact of Industry Structure with FDI Inflows on China’s Export Structure. RESEARCH ON FINANCIAL AND ECONOMIC ISSUES, No.72010pp.81-88.

Liu Xiangli, Sun Hongri, Analysis on Japan’s Experience of the Development of  Modern Logistics. Journal of Asian Studies. Asian Studies Center, Liaoning University Press, 2010, pp.87-93.

Liu Xiangli, Positive Analysis on the Influence of Japan’s Manufactured FDI to China on China-Japan’s Manufactured Intra-industry Trade. JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADENo.12009pp.67-72.

Liu Xiangli, Determinants of Persistent Trade Surplus of China and Japan’s: A Comparative Analysis. CONTEMPORARY ECONOMIC OF JAPA, No.12009pp.42-46.

Liu Xiangli, Wang Houshuang Empirical Study on Technical Spillover Effects of FDI in Manufacturing Industry in Liaoning Province. JOURNAL OF SHENYANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SOCIAL SCIENCE EDITION, No.12009pp.1-5.

Liu Xiangli, Wang HoushuangAnalysis of the New Trend of Japan in Dealing with Foreign Trade Conflicts. INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE RESEARCH, No.52009pp.15-19.

Honors

Outstanding Backbone Young Teacher of Liaoning Province, 2006.

Young-middle Aged Backbone Teacher of Liaoning University, from 2006 to the present.

The First Outstanding Young Teacher Under the Age of 35 of Liaoning University, 2005.

EmailLiuxiangli@lnu.edu.cn

Tel86-24-62602458


Previous: SANG Rong
Next: LI Wei
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China