Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

XIE Di     CUI Riming     ZHAO Deqi     WANG Weiguang    
WANG Lijun     LIN Muxi     ZHAO Zhe     ZHANG Nan    
SUN Yuyang     QIU Guoqing     LIU Qingrui     JIANG Nan    
JIA Zhanhua     GUO Xiaoling     WANG Min     WU Yunyong    
LUAN Yan     GUO Yi     ZHU Zhichuan     PAN Min    
XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong     Mu Lijie    
SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan     WANG Dongfeng    
ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying     FU Yunpeng    
YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui     ZHAO Fengyi    
​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning     ZHU Li    
LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying     LAI Mingming    
YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian     HAN Yunhong    
HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan     ZHAO Guizhi    
GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun     YANG Li    
GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli     LI Wei    
CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang     NIE Rong    
ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian     ZHANG Guiwen    
HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    


YANG Li
2021-06-08 09:26  

    Yang Li is a professor at the School of Economics, Liaoning University, Ph.D. in Economics, and the head of the Department of Finance. Li is Ph.D. Advisor of finance. She is the General Director of China Finance Society, General Director of China Regional Finance Academic Annual Conference, Evaluation Expert of the Ministry of Education and Graduate Education Development Center, the Deputy Chairman of the Liaoning Finance Professional Teaching Guidance Committee, Expert of the Chinese Insurance Society Think Tank, Expert reviewer of the Liaoning Association for Science and Technology, Expert reviewer of Shenyang General Academy of Science and Technology. She is a member of the 12th CPPCC of Shenyang City, General Committee Member of the 13th and 14th CPPCC of Shenyang City. March 8th Women Model in Shenyang. She is the Deputy Director of the Shenyang Political Participation Committee of the Jiu San Society, Vice Chairman of the Shenyang Tong Zhan Theory Research Association of the Jiu San Society, and Chairman of the Liaoning University Branch of the Jiu San Society. She is also a Special supervisor of Shenyang City Court, special supervisor of Shenyang Municipal Public Security Bureau, special supervisor of Shenyang Social Pension and Security Center, special supervisor of Shenyang Municipal Finance Bureau.

    Professor Yang Li has been engaged in the teaching and scientific research of finance for more than 30 years. She lectures on "Monetary and Banking", "International Finance", "Comparison of Policy Financial Systems in Various Countries", "Financial Supervision Theory and Practice", etc. The course "Money and Banking" she lectured was one of the top-ten rated excellent courses of Liaoning University and the university-wide demonstrative course. In terms of scientific research, she has published 11 books. She published textbooks including "Adjustment and Optimization of China's External Financial Development Strategy", "Monetary and Banking", "General Theory of Finance", "Financial Violations and Regulations Analysis and Prevention Case Studies". She has more than 20 provincial-level funded scientific research projects; published more than 50 national and provincial-level papers. She won more than 20 national and provincial scientific research awards. Because of her outstanding performance in teaching and scientific research, Professor Yang Li has been awarded the "Top Ten Teachers", "Outstanding Undergraduate Teachers", "Model Employee of Dedication", "Model Employee of Scientific Research", and "Students’ Favorite Teacher" multiple times , "Outstanding Female Employee", "Excellent CPPCC Member of Shenyang City", "March 8th Women Model in Huanggu District, Shenyang City", "Model Political Participant in Shenyang City", "Liaoning Jiu San Advanced Individual", "Honored Central Jiu San Society Participant".

 

Email: 13840579269@163.com


Previous: GUO Xiaoling
Next: WANG Wei
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China