Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

PAN Min     XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong    
Mu Lijie     SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan    
WANG Dongfeng     ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying    
FU Yunpeng     YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui    
ZHAO Fengyi     ​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning    
ZHU Li     LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying    
LAI Mingming     YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian    
HAN Yunhong     HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan    
ZHAO Guizhi     GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun    
YANG Li     GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli    
LI Wei     CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang    
NIE Rong     ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian    
ZHANG Guiwen     HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    
LIN Muxi     WANG Lijun     WANG Weiguang     ZHAO Deqi    
CUI Riming     XIE Di    


GUO Guangzhen
2016-12-07 15:32  

GUO Guangzhen ; Associate professor;Director of the Economic Policy Center

Research  fields:Application of Game Theory, New Political Economy, Regional Economics.

Publications:

Journal  publications

1.        Guangzhen GuoYuan LiJun ZhangThe power structure of revolutionary organizations and political transitionJournal of Chinese Economic and Business Studies, 14(1), 89-106, 2016.

2.        Guo Guangzhen, Zhang Jun, Organizational Internal Structure and Social System Changes: A New Political Economics Analysis, Nankai Economic Studies,2014.1,(CSSCI(in Chinese)

3.        Guo Guangzhen, Zhang Ping, Behavior of Local Government Officials in Economic Development: Based on a Political Promotion, Fiscal Decentralization and Corruption Perspective, World Economic Papers,2014.6,CSSCI(in Chinese)

4.        Guo GuangzhenInternal Power Allocation Modle and Incentive in University, World Economic PapersCSSCI2010.3(in Chinese)

5.        Guo Guangzhen, Li Shaoping, Huang Xianfeng, Behavior of Local Government Officials in Economic Development: Based on a Political Promotion, Fiscal Decentralization and Corruption Perspective, Economic ReviewCSSCI2011.5(in Chinese)

6.        Guo Guangzhen Peng KunThe Behavior of Local Government and Economy Development An Analysis Framework, Modern Economic ScienceCSSCI2011.2(in Chinese)

7.        Guo Guangzhen, The Behavior of Local Government and Economy Development : a Literature Review of Political Promotion, Fiscal Decentralization and Corruption, Research on Institutional Economics,CSSCI2010.3 (in Chinese)

8.        Guo Guangzhen, The Behavior of Local Government and Economy Development : a Literature Review of Political Promotion, Fiscal Decentralization and Corruption, Research on Institutional Economics(in Chinese)

9.        Guo Guangzhen, Political Gains, Economic Corruption and Economic Performance: a Model of New Classical Political Economics, South China Journal of EconomicsCSSCI,2009.11(in Chinese)

10.    Guo Guangzhen, Resources Allocation Efficiency and Empirical Research of University in China, Review of New Political Economics,2009.15(in Chinese)

11.    Zhang Wensong,A Theory of Firm  Networks and Firm Boundary, China Industrial EconomicsCSSCI2005. 12(in Chinese)

Invited conference presentations(in english )

1.        Guo Guangzhen, Jun Zhang, Haoqing Xu ,Centralized Revolutions and Autocratic Political Regime the Conference of Institutions, Economic Growth and International TradeFudan University, ChinaSep. 7-9, 2012

2.        Guo Guangzhen ,Jun Zhang, centralized decision-making of revolutionary organizations and the long-term of centralized feudal system in china: a new political economics analysis, the 16th world congress of international economic association(IEA)Tsinghua University, Beijing, China, July 4-8, 2011

Academic honours

Anonymous reviewer of China Economic Quarterly; World Economic Papers, Economic Review ,South China Journal of Economics

Email: ggzmail@163.com

Tel86-24-62602458


Previous: YANG Yuxia
Next: ZHOU Jian
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China