Home  About LNU  News  Research  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

XIE Di     CUI Riming     ZHAO Deqi     WANG Weiguang    
WANG Lijun     LIN Muxi     ZHAO Zhe     ZHANG Nan    
SUN Yuyang     QIU Guoqing     LIU Qingrui     JIANG Nan    
JIA Zhanhua     GUO Xiaoling     WANG Min     WU Yunyong    
LUAN Yan     GUO Yi     ZHU Zhichuan     PAN Min    
XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong     Mu Lijie    
SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan     WANG Dongfeng    
ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying     FU Yunpeng    
YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui     ZHAO Fengyi    
​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning     ZHU Li    
LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying     LAI Mingming    
YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian     HAN Yunhong    
HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan     ZHAO Guizhi    
GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun     YANG Li    
GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli     LI Wei    
CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang     NIE Rong    
ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian     ZHANG Guiwen    
HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    


GUO Guangzhen
2016-12-07 15:32  

GUO Guangzhen ; Associate professor;Director of the Economic Policy Center

Research  fields:Application of Game Theory, New Political Economy, Regional Economics.

Publications:

Journal  publications

1.        Guangzhen GuoYuan LiJun ZhangThe power structure of revolutionary organizations and political transitionJournal of Chinese Economic and Business Studies, 14(1), 89-106, 2016.

2.        Guo Guangzhen, Zhang Jun, Organizational Internal Structure and Social System Changes: A New Political Economics Analysis, Nankai Economic Studies,2014.1,(CSSCI(in Chinese)

3.        Guo Guangzhen, Zhang Ping, Behavior of Local Government Officials in Economic Development: Based on a Political Promotion, Fiscal Decentralization and Corruption Perspective, World Economic Papers,2014.6,CSSCI(in Chinese)

4.        Guo GuangzhenInternal Power Allocation Modle and Incentive in University, World Economic PapersCSSCI2010.3(in Chinese)

5.        Guo Guangzhen, Li Shaoping, Huang Xianfeng, Behavior of Local Government Officials in Economic Development: Based on a Political Promotion, Fiscal Decentralization and Corruption Perspective, Economic ReviewCSSCI2011.5(in Chinese)

6.        Guo Guangzhen Peng KunThe Behavior of Local Government and Economy Development An Analysis Framework, Modern Economic ScienceCSSCI2011.2(in Chinese)

7.        Guo Guangzhen, The Behavior of Local Government and Economy Development : a Literature Review of Political Promotion, Fiscal Decentralization and Corruption, Research on Institutional Economics,CSSCI2010.3 (in Chinese)

8.        Guo Guangzhen, The Behavior of Local Government and Economy Development : a Literature Review of Political Promotion, Fiscal Decentralization and Corruption, Research on Institutional Economics(in Chinese)

9.        Guo Guangzhen, Political Gains, Economic Corruption and Economic Performance: a Model of New Classical Political Economics, South China Journal of EconomicsCSSCI,2009.11(in Chinese)

10.    Guo Guangzhen, Resources Allocation Efficiency and Empirical Research of University in China, Review of New Political Economics,2009.15(in Chinese)

11.    Zhang Wensong,A Theory of Firm  Networks and Firm Boundary, China Industrial EconomicsCSSCI2005. 12(in Chinese)

Invited conference presentations(in english )

1.        Guo Guangzhen, Jun Zhang, Haoqing Xu ,Centralized Revolutions and Autocratic Political Regime the Conference of Institutions, Economic Growth and International TradeFudan University, ChinaSep. 7-9, 2012

2.        Guo Guangzhen ,Jun Zhang, centralized decision-making of revolutionary organizations and the long-term of centralized feudal system in china: a new political economics analysis, the 16th world congress of international economic association(IEA)Tsinghua University, Beijing, China, July 4-8, 2011

Academic honours

Anonymous reviewer of China Economic Quarterly; World Economic Papers, Economic Review ,South China Journal of Economics

Email: ggzmail@163.com

Tel86-24-62602458


Previous: YANG Yuxia
Next: ZHOU Jian
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China