Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

XIE Di     CUI Riming     ZHAO Deqi     WANG Weiguang    
WANG Lijun     LIN Muxi     ZHAO Zhe     ZHANG Nan    
SUN Yuyang     QIU Guoqing     LIU Qingrui     JIANG Nan    
JIA Zhanhua     GUO Xiaoling     WANG Min     WU Yunyong    
LUAN Yan     GUO Yi     ZHU Zhichuan     PAN Min    
XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong     Mu Lijie    
SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan     WANG Dongfeng    
ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying     FU Yunpeng    
YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui     ZHAO Fengyi    
​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning     ZHU Li    
LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying     LAI Mingming    
YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian     HAN Yunhong    
HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan     ZHAO Guizhi    
GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun     YANG Li    
GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli     LI Wei    
CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang     NIE Rong    
ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian     ZHANG Guiwen    
HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    


LAI Mingming
2016-12-07 15:33  

LAI Mingming,Associate Professor of Economics

Primary Academic Appointments

Lecturer, School of Economics and Management, Shenyang Liaoning           University,1999.

Lecturer, School of Economics, Liaoning University, 2001.

Associate Professor, School of Economics, Liaoning University, 2009.

Postdoctoral Fellow, School of Banking and Finance, University of International Business and Economics, 2013.

Other Activities

Credit Manager, China Construction Bank, Yingkou (Sub-branch),1994.

Credit Manager, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Shenyang (branch),1998.

Publication:Books

Changes in Financial Structure and Sustained Economic Growth, Beijing: China Financial Publishing House, 2011.

Money, the Financial System and the Economy, Chinese translation, Beijing: China Renmin University Press, 2011.translator, with Zhaoguang,Qu

Financial Systems: Principles and Organisation,  Chinese translation, Beijing: China Renmin University Press,2005. translator, with Zhaoguang,Qu and Weiping,Li.

Leading the Revolution, Chinese translation, Beijing: Post & Telecom Press,2002.(translator, with Zhaoguang,Qu)

Publication:Articles

“Estimating the Sacrifice Ratio and  Comparing International Data”, Journal of Liaoning University,forcoming.

“The Evolution of Monetary Policy Stabilization: A Survey of theory”, Economic Review,2009(5).(with Qinxian,Bai)

“The Inflation/Output Trade-off and Optimal Monetary Policy Objectives”, Wuhan Finance,2009(6).(with Qinxian,Bai)

“Empirical Analysis of Wealth Effects of Resident’s Consumption in China”, Shanghai Finance,2008(8).(with Li,Ma)

“Stabilization of Growth? A Welfare-based Analysis Framework”, Southwest Finance,2008(6).(with Qinxian,Bai)

“Innovation in Governance model of Development Finance in China”, Journal of Liaoning University,2007(4).(with Zhaoguang,Qu)

“The Stability of Different Financial Systems: Control Right-based Analysis “,in Qinxian,Bai,eds., Financial Development Theory Front in China, Beijing: China Financial Publishing House, 2007.

“The Six Path of Transformation in the Financial Services Companies : Success Stories”,  Financial Conputering,2006(3).(With Zhaoguang,Qu)

“Innovation in Business Models of Commercial Banking”, Financial Conputering,2005(12).(With Zhaoguang,Qu)

“Tradition vs. Innovation: Governance Model of Development Finance “,in Wei, Cheng ,eds. The Introduction to Development Finance: Theory and Practice ,Shenyang: Liaoning University Publishing House,2005.

Research Grants and Projects

Study on impact of the QE Policy on Chinese Monetary Policy Effectiveness, Project supported by Social Science Foundation of  Ministry of Education of China, Principle Investigator,2013.  

Study on the Role of Local Government in the International Financial Crisis, Project Supported by the Federation of Social Science Circle of Liaoning Province, China, Principle Investigator, 2009.

Study on Liaoning Rural Credit Cooperatives Governance Model, Project Supported by the Federation of Social Science Circle of Liaoning Province, China, Principle Investigator,2007.

Study on Deepening Reform of China’s Financial System form the view of the Scientific Concept of Development, Project Supported by the National Social Science  Fund, Co-Investigator,2007.

Study on Exchange Rate Pass-through in China, Project Supported by the National Social Science  Fund, Co-Investigator,2007.

Theory and Practice of Development Finance in China, Project Supported by the National Social Science  Fund,Co-Investigator,2005.

Emailamethyst7321@sina.com

Tel86-24-62602458


Previous: LIU Haiying
Next: YANG Yuxia
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China