Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

PAN Min     XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong    
Mu Lijie     SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan    
WANG Dongfeng     ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying    
FU Yunpeng     YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui    
ZHAO Fengyi     ​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning    
ZHU Li     LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying    
LAI Mingming     YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian    
HAN Yunhong     HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan    
ZHAO Guizhi     GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun    
YANG Li     GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli    
LI Wei     CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang    
NIE Rong     ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian    
ZHANG Guiwen     HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    
LIN Muxi     WANG Lijun     WANG Weiguang     ZHAO Deqi    
CUI Riming     XIE Di    


DU Wei
2016-12-07 15:43  

DU Wei, a associate professor at School of Economics, Liaoning University, received B.S. And M.S. degrees in Economics in 1996 and 2001 respectively, both from Liaoning Univeristy. She completed her Ph.D in National Economic Management in 2006 at Liaoning University, China. 

The research interests include Public Finance. The main research achievements are as follows,

1. DU Wei

How to Improve the Debt Management of Local Government,

Guangming Daily May 21, 2014 15th Edition.

2. DU Wei, 

On Debt Risk of Local Government —A Sustainable View, Journal of  Dongbei University of Finance and Economics(2007)No. 5, 43-46.

3.DU Wei.

Fiscal policy Used to support Rural Development, Agricultural Economy(2008) )No. 2, 95-96

4.Su Dongyi, Du Wei

.Views on Improving the Local Tax System in China China State Finance(2006) No. 11, 68-69.

5.Du Wei, Yao Jian

Prevention on Fiscal Risk, Sub National Fiscal Research(2006) No. 2, 31-33.

6.Du Wei

A Research on the Securitization of Local Government Debt, Journal of LiaoDong Unuiversity(2006) No. 2, 95-98.

7. Du Wei, Zhao Yangliang

The Fiscal Policy to Guide the Development of Automobile Industry, Journal of Liaoning Administration College(2006) No. 3, 44-45.

8.Du Wei

 Characteristics of Fiscal risk, Review of Economic Research(2006) No.39, 14.

9.Du Wei . Zhao Yangliang

Analysis of Financing Predicament of Urban Infrastructure, liaoning Economy(2006) No.5, 37.

Email: dw31537598@163.com

Tel: 86-024-62602458


Previous: XU Mingwei
Next: Yang Xudong
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China