Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

XIE Di     CUI Riming     ZHAO Deqi     WANG Weiguang    
WANG Lijun     LIN Muxi     ZHAO Zhe     ZHANG Nan    
SUN Yuyang     QIU Guoqing     LIU Qingrui     JIANG Nan    
JIA Zhanhua     GUO Xiaoling     WANG Min     WU Yunyong    
LUAN Yan     GUO Yi     ZHU Zhichuan     PAN Min    
XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong     Mu Lijie    
SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan     WANG Dongfeng    
ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying     FU Yunpeng    
YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui     ZHAO Fengyi    
​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning     ZHU Li    
LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying     LAI Mingming    
YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian     HAN Yunhong    
HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan     ZHAO Guizhi    
GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun     YANG Li    
GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli     LI Wei    
CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang     NIE Rong    
ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian     ZHANG Guiwen    
HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    


DU Wei
2016-12-07 15:43  

DU Wei, a associate professor at School of Economics, Liaoning University, received B.S. And M.S. degrees in Economics in 1996 and 2001 respectively, both from Liaoning Univeristy. She completed her Ph.D in National Economic Management in 2006 at Liaoning University, China. 

The research interests include Public Finance. The main research achievements are as follows,

1. DU Wei

How to Improve the Debt Management of Local Government,

Guangming Daily May 21, 2014 15th Edition.

2. DU Wei, 

On Debt Risk of Local Government —A Sustainable View, Journal of  Dongbei University of Finance and Economics(2007)No. 5, 43-46.

3.DU Wei.

Fiscal policy Used to support Rural Development, Agricultural Economy(2008) )No. 2, 95-96

4.Su Dongyi, Du Wei

.Views on Improving the Local Tax System in China China State Finance(2006) No. 11, 68-69.

5.Du Wei, Yao Jian

Prevention on Fiscal Risk, Sub National Fiscal Research(2006) No. 2, 31-33.

6.Du Wei

A Research on the Securitization of Local Government Debt, Journal of LiaoDong Unuiversity(2006) No. 2, 95-98.

7. Du Wei, Zhao Yangliang

The Fiscal Policy to Guide the Development of Automobile Industry, Journal of Liaoning Administration College(2006) No. 3, 44-45.

8.Du Wei

 Characteristics of Fiscal risk, Review of Economic Research(2006) No.39, 14.

9.Du Wei . Zhao Yangliang

Analysis of Financing Predicament of Urban Infrastructure, liaoning Economy(2006) No.5, 37.

Email: dw31537598@163.com

Tel: 86-024-62602458


Previous: XU Mingwei
Next: Yang Xudong
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China