Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

ZHU Zhichuan     PAN Min     XU Mingwei     DU Wei    
Yang Xudong     Mu Lijie     SONG Junqing     YANG Aibing    
LI Dan     WANG Dongfeng     ZHANG Qing     CAO Yanqiu    
ZHAO Ying     FU Yunpeng     YE Mancheng     SUN Guangsheng    
ZHANG Guanghui     ZHAO Fengyi     ​LIU Zhizhong     GAO Yiyun    
ZHANG Danning     ZHU Li     LUO Chunchan     ZHANG Huaxin    
LIU Haiying     LAI Mingming     YANG Yuxia     GUO Guangzhen    
ZHOU Jian     HAN Yunhong     HUANG Xianfeng     LIU Junqi    
GUO Wanshan     ZHAO Guizhi     GU Mingshu     WANG Wei    
HE Jun     YANG Li     GUO Yi     SANG Rong    
LIU Xiangli     LI Wei     CHEN Jinmei     CUI Wantian    
WANG Houshuang     NIE Rong     ZHANG Hong     YU Jinfu    
YANG Zhian     ZHANG Guiwen     HUANG Jizhong     MA Shucai    
TANG Xiaohua     LIN Muxi     WANG Lijun     WANG Weiguang    
ZHAO Deqi     CUI Riming     XIE Di    


PAN Min
2016-12-07 15:44  

PAN Min,Associate Professor

Education:

Ph.D., Econometrics, Liaoning University, 2010

Concentrations: Macro-econometrics, Multivariate Statistics Analysis, Welfare economics

Dissertation: The Study on Effectiveness of Monetary Transmission Mechanism during Transition Times in China

M.A., Econometrics, Liaoning University, 2005

B.A, Finance, Business School of Jilin University, 2002

Journal articles in Chinese:

Pan Min and Wang Lei. “Study on the influence factors of social welfare satisfaction of urban residents, ” Statistics and Decision,2014(24)

Pan Min. “ Research on the factors of the credit transmission mechanism of monetary policy based on the conduction object,” Journal of Social Science,2012(6)

Pan Min and Wang Lei. “The measurement of the minimum living security level of rural residents and the economic adaptability research - Based on the macro data analysis of 31 provinces in China, ” Journal of Liaoning University,2015(5)

Pan Min and Wang Lei. “ Economic adaptability of urban residents' minimum living security level in china, ” Journal of Social Science,2015(3)

Zhangwan Qiang and Pan Min. “ An empirical analysis on the development of the financial policy of the equipment manufacturing industry, ” Research on the Financial and Economic Issues,2015(7)

Pan Min and Wang Lei. “Main problems and suggestions in the construction of social assistance system in Liaoning Province, ” Liaoning economy,2010(9)

Pan Min. “ The route and choice of developing modern agriculture -A Study on the modern agriculture in Liaoning based on Panel Data,” The party and government cadres, 2011(4)

Books:

Pan Min. Econometrics training course, Liaoning University press, Shenyang,2009.8

Research Experience:

2004.6-2004.12,Diploma(master) work with Prof. Mashu Cai. “ National Bureau of Statistics Study on the monitoring system of China's modernization process.” Establish an index system for modernization and assess China’s modernization process.

2005.6-2007.10, Ph.D. with Prof. Mashu Cai. “The investment of infrastructure construction in Liaoning province and its effect analysis.” Evaluation model of investment effect.

2007.6-2009.12, Design questionnaire, PPS survey in Liaoning Province and construct the operating mode of the Minimum Living Standard Security System for National philosophy and social science planning project “Research on the survival and development of the whole people living and poverty groups in the period of social transformation.”

2011.6-2015.9, Design questionnaire, construct social welfare index system and make data analysis for National philosophy and social science planning project “A study on the construction of appropriate inclusive social welfare system based on welfare demand.”

2014.6-2016.12, As the principal of National philosophy and social science planning project: “The construction of China's rural minimal assurance system in the perspective of social developmental policies. ” Complete the following tasks: project development organization, general program design, Assessment of rural living conditions, questionnaire design, module detailed design and coding, main data analysis, etc.

Awards and Honors:

"Experimental teaching and management excellence award", 2014.12

"Liaoning Province, the first prize of the seventh Statistical Science Research 2010.5

Placed third in "Market survey and analysis competition for Liaoning Province ordinary university undergraduate students ", 2014

Email:    pandapan1979@163.com

Tel: 86-24-62602458


Previous: ZHU Zhichuan
Next: XU Mingwei
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China