Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

XIE Di     CUI Riming     ZHAO Deqi     WANG Weiguang    
WANG Lijun     LIN Muxi     ZHAO Zhe     ZHANG Nan    
SUN Yuyang     QIU Guoqing     LIU Qingrui     JIANG Nan    
JIA Zhanhua     GUO Xiaoling     WANG Min     WU Yunyong    
LUAN Yan     GUO Yi     ZHU Zhichuan     PAN Min    
XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong     Mu Lijie    
SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan     WANG Dongfeng    
ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying     FU Yunpeng    
YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui     ZHAO Fengyi    
​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning     ZHU Li    
LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying     LAI Mingming    
YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian     HAN Yunhong    
HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan     ZHAO Guizhi    
GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun     YANG Li    
GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli     LI Wei    
CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang     NIE Rong    
ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian     ZHANG Guiwen    
HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    


PAN Min
2016-12-07 15:44  

PAN Min,Associate Professor

Education:

Ph.D., Econometrics, Liaoning University, 2010

Concentrations: Macro-econometrics, Multivariate Statistics Analysis, Welfare economics

Dissertation: The Study on Effectiveness of Monetary Transmission Mechanism during Transition Times in China

M.A., Econometrics, Liaoning University, 2005

B.A, Finance, Business School of Jilin University, 2002

Journal articles in Chinese:

Pan Min and Wang Lei. “Study on the influence factors of social welfare satisfaction of urban residents, ” Statistics and Decision,2014(24)

Pan Min. “ Research on the factors of the credit transmission mechanism of monetary policy based on the conduction object,” Journal of Social Science,2012(6)

Pan Min and Wang Lei. “The measurement of the minimum living security level of rural residents and the economic adaptability research - Based on the macro data analysis of 31 provinces in China, ” Journal of Liaoning University,2015(5)

Pan Min and Wang Lei. “ Economic adaptability of urban residents' minimum living security level in china, ” Journal of Social Science,2015(3)

Zhangwan Qiang and Pan Min. “ An empirical analysis on the development of the financial policy of the equipment manufacturing industry, ” Research on the Financial and Economic Issues,2015(7)

Pan Min and Wang Lei. “Main problems and suggestions in the construction of social assistance system in Liaoning Province, ” Liaoning economy,2010(9)

Pan Min. “ The route and choice of developing modern agriculture -A Study on the modern agriculture in Liaoning based on Panel Data,” The party and government cadres, 2011(4)

Books:

Pan Min. Econometrics training course, Liaoning University press, Shenyang,2009.8

Research Experience:

2004.6-2004.12,Diploma(master) work with Prof. Mashu Cai. “ National Bureau of Statistics Study on the monitoring system of China's modernization process.” Establish an index system for modernization and assess China’s modernization process.

2005.6-2007.10, Ph.D. with Prof. Mashu Cai. “The investment of infrastructure construction in Liaoning province and its effect analysis.” Evaluation model of investment effect.

2007.6-2009.12, Design questionnaire, PPS survey in Liaoning Province and construct the operating mode of the Minimum Living Standard Security System for National philosophy and social science planning project “Research on the survival and development of the whole people living and poverty groups in the period of social transformation.”

2011.6-2015.9, Design questionnaire, construct social welfare index system and make data analysis for National philosophy and social science planning project “A study on the construction of appropriate inclusive social welfare system based on welfare demand.”

2014.6-2016.12, As the principal of National philosophy and social science planning project: “The construction of China's rural minimal assurance system in the perspective of social developmental policies. ” Complete the following tasks: project development organization, general program design, Assessment of rural living conditions, questionnaire design, module detailed design and coding, main data analysis, etc.

Awards and Honors:

"Experimental teaching and management excellence award", 2014.12

"Liaoning Province, the first prize of the seventh Statistical Science Research 2010.5

Placed third in "Market survey and analysis competition for Liaoning Province ordinary university undergraduate students ", 2014

Email:    pandapan1979@163.com

Tel: 86-24-62602458


Previous: ZHU Zhichuan
Next: XU Mingwei
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China