Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

GUO Yi     ZHU Zhichuan     PAN Min     XU Mingwei    
DU Wei     Yang Xudong     Mu Lijie     SONG Junqing    
YANG Aibing     LI Dan     WANG Dongfeng     ZHANG Qing    
CAO Yanqiu     ZHAO Ying     FU Yunpeng     YE Mancheng    
SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui     ZHAO Fengyi     ​LIU Zhizhong    
GAO Yiyun     ZHANG Danning     ZHU Li     LUO Chunchan    
ZHANG Huaxin     LIU Haiying     LAI Mingming     YANG Yuxia    
GUO Guangzhen     ZHOU Jian     HAN Yunhong     HUANG Xianfeng    
LIU Junqi     GUO Wanshan     ZHAO Guizhi     GU Mingshu    
WANG Wei     HE Jun     YANG Li     GUO Yi    
SANG Rong     LIU Xiangli     LI Wei     CHEN Jinmei    
CUI Wantian     WANG Houshuang     NIE Rong     ZHANG Hong    
YU Jinfu     YANG Zhian     ZHANG Guiwen     HUANG Jizhong    
MA Shucai     TANG Xiaohua     LIN Muxi     WANG Lijun    
WANG Weiguang     ZHAO Deqi     CUI Riming     XIE Di    


ZHU Zhichuan
2020-07-07 22:15  

1.1 Personal Data

Zhichuan Zhu, Professor

Address: School of Statistics, Liaoning University

Zip code / town: 110136, Shenyang, China

E-Mail: zhuzcnh@126.com

1.2 Educational Data

2000-2004  Luoyang Normal University,  Bachelor Degree

2004-2007  Tianjin Polytechnical University, Master Degree

2008-2013  Dalian University of Technology, Doctor Degree

2015-2017  Northeast Normal University,   Postdoctor

    1. 1.3 Work Experiences

From 11/2013 to 08/2016, Lecture, Jilin University of Finance and Economics

From 09/2016 to 12/2018, Assoc. Prof. , Jilin University of Finance and Economics

From 01/2019 to continue, Prof., Liaoning University

    1. 1.4 Speciality

Economics Statistics, Numerical optimization and Data Analysis

    1. 2 Partly Journal Articles in English

[1] Yonghong Yao, Mihai Postolache, Zhichuan Zhu. Gradient methods with selection technique for the multiple-sets split feasibility problem[J]. Optimization, Vol. 69, No. 2, (2020):269-281.

[2] Zhichuan Zhu, Yonghong Yao, Mihai Postolache. Globally convergent method for designing

twice spline contractual function[J]. Journal of Inequalities and Applications, (2019) 2019:283,15 pages.

[3] Weihua Duan, Guochao Zhang, Zhichuan Zhu*, Junyan Zhang. Psychological contract differences for different groups of employees: big date analysis from China [J]. Information Systems and e-Business Management, Accept, 2019, https://doi.org/10.1007/s10257-019-00403-0

[4] Zhichuan Zhu, Bo Yu. A modified homotopy method for solving the principal-agent bilevel programming problem, Computational and Applied Mathematics, Vol 37, 1(2018): 541-5668. 

[5]Yanchun Xing, Lili Xu, Wenqing Ma, Zhichuan Zhu, Conditional mix-GEE models for longitudinal data with unspecified random effects distributions,  Communications in Statistics-Theory and Methods,Vol.47, no. 4, (2018): .

[6] Yang Li, Zhichuan Zhu, Alin Hou, et al. Pulmonary Nodule Recognition Based on Multiple Kernel Learning Support Vector Machine-PSO, Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2018(2018), Article ID 1461470, 10 pages.

[7]Zhichuan Zhu, Ruifeng Wu, Yanchun Xing, A modified infeasible homotopy algorithm for computing fixed point in general non-convex set, Journal of Nonlinear Sciences and Applications, Vol. 10, No. 11,(2017): 5904--5913

[8]Zhichuan Zhu, Yonghong Yao, A modified constraint shifting homotopy method for solving general nonlinear multiobjective programming, Journal of Nonlinear Sciences and Applications, Vol. 10, No. 9, (2017): 4687-4694. 

[9] Zhichuan Zhu, Zhengyong Zhou, Yeong-Cheng Liou, Yonghong Yao, Yanchun Xing, A globally convergent method for computing the fixed point of self-mapping on general nonconvex set, Journal of Nonlinear and convex analysis, Vol. 18, no. 6,(2017): 1067-1078.

[10] Zhichuan Zhu, Yanchun Xing, Weihua Duan, A modified iterative algorithm for finding a common element in Hilbert space, Journal of Nonlinear Sciences and Applications, Vol. 10, no. 1,(2017): 263-277.

[11]Zhichuan Zhu, Bo Yu. Globally convergent homotopy algorithm for solving the KKT systems to the principal-agent bilevel programming, Optimization Methods & Software, Vol. 32, no. 1,(2017) :69-85. 

[12]Zhichuan Zhu, Yang Li, Yanchun Xing, Xiaoyin Wang, A homotopy algorithm for computing the fixed point of self-mapping with inequality and equality constraints, Journal of Nonlinear Sciences and Applications, vol. 9, 6 (2016): 4888–4896. 

[12]Zhichuan Zhu, Li Yang, A constraint shifting homotopy method for computing fixed points on nonconvexsets, Journal of Nonlinear Sciences and Applications, vol. 9, 6 (2016): 3850–3857. 

[13] Zhichuan Zhu, Huijuan Xiong. A constraint shifting homotopy method for finding a minimal efficient solution of nonconvex multiobjective programming, Optimization Methods & Software, Vol. 30, 3 (2015): 634-642. 

[14] Zhichuan Zhu, Bo Yu, Li Yang. Globally convergent homotopy method for designing piecewise linear deterministic contractual function, Journal of Industrial and Management Optimization, Vol. 10, 3 (2014): 717-741.

[15] Zhichuan Zhu, Rudong Chen, Iterative methods of Cesaro means for non-expansive mapping in Bananch space, Abstract and Applied Analysis, Vol. 2014, 22 (2014): 1-6. 

[16]Zhichuan Zhu, Bo Yu, Yufeng Shang, A modified homotopy method for solving nonconvex fixed points problems, Fixed Point Theory, Vol. 14, 2(2013): 531-544. 

[17]Rudong Chen, Zhichuan ZhuViscosity approximation method for accretive operator in Banach spaceNonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, Vol. 69, 4(2008): 1356-1363.

[18] Rudong Chen, Zhichuan ZhuViscosity approximation fixed points for nonexpansive and m-accretive operators,  Fixed Point Theory and Applications, Vol. 2006, 2006(1):1-10. 

[19] Rudong Chen, Zhichuan ZhuStrong convergence of approximation fixed points for nonexpansive nonself-mapping, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Vol. 2006, pp. 2006.

Previous: GUO Yi
Next: PAN Min
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China