Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

XIE Di     CUI Riming     ZHAO Deqi     WANG Weiguang    
WANG Lijun     LIN Muxi     ZHAO Zhe     ZHANG Nan    
SUN Yuyang     QIU Guoqing     LIU Qingrui     JIANG Nan    
JIA Zhanhua     GUO Xiaoling     WANG Min     WU Yunyong    
LUAN Yan     GUO Yi     ZHU Zhichuan     PAN Min    
XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong     Mu Lijie    
SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan     WANG Dongfeng    
ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying     FU Yunpeng    
YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui     ZHAO Fengyi    
​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning     ZHU Li    
LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying     LAI Mingming    
YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian     HAN Yunhong    
HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan     ZHAO Guizhi    
GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun     YANG Li    
GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli     LI Wei    
CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang     NIE Rong    
ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian     ZHANG Guiwen    
HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    


GUO Xiaoling
2021-06-08 09:27  

Guo Xiaoling, lecturer, Ph.D.in Economics.

Email: gxlgxl2008@126.com

 

RESEARCH INTERESTS:

Industrial Organization and Industrial Economics

(1) Economics of Innovation

(2) Vertical Restraints Regulation and Antitrust Policy

(3) Relevant Market Definition and Internet Bilateral Platform

 

PUBLICATIONS:

1. Guo X. L., Li K.. Buyer's Market Power, Product Market Competition and Enterprise's R&D Investment [J]. Forthcoming in Science Research Management.

2. Guo X. L., Li K.. Market Power, Asset Specificity and R&D Investment: An Empirical Study Based on Two Dimensions of Seller and Buyer [J]. Science & Technology Progress and Policy, 2019, (20): 85-97.

3. Li K., Guo X. L.. A Literature Review about the Relationship between Buyer Power and Upstream Technological Innovation Based on Vertical Perspective[J]. Science Research Management, 2019,(4): 154-163.

4. Guo X. L., Li K.. Supply Chain Concentration, Market Competition Status and R&D Investment—— Research from Horizontal and Vertical Perspectives[J]. Industrial Economic Review, 2019, 10(2): 6-19.

5. Guo X. L., Li K., Nong B.. Impact of Buyer’s Market Power on Innovation Incentives of Product Quality in Downstream Enterprises [J]. Journal of Northeastern University, 2019, 40(8): 1197-1204.

6. Guo X. L., Li K., Meng Y M.. Research on Vertical Integration and Innovation Incentives based on Different Market Foreclosure Strategies[J]. Journal of Industrial Technological Economics, 2019,(2): 3-12.

7. Li K., Guo X. L.. The Research on Buyer Power and Upstream Innovation Decision from the Perspective of Retails Scale Difference [J]. Journal of Northeastern University, 2019, 40(1): 132-137.(corresponding author)

8. Guo X. L., Li K., Feng D.. Market Power, Technological Innovation and Price Discrimination[J]. Journal of Industrial Technological Economics, 2018,(9): 3-10.

9. Li K., Guo X. L.. A Literature on the Vertical Integration Strategy of

Industry Chain [J]. Industrial Economic Review, 2017, 8(45): 81-95.

10. Guo X. L., Li K.. A Study on the Low Carbon Economy Efficiency of Coal Companies and Its Influencing Factors [J]. Ecological Economy, 2017, 10(33): 69-75.

 

PROJECT PARTICIPATION

1. An empirical study on the identification, mechanism and effect of vertical control strategy. Supported by NNSF (Grant No. 71873026), Principal: Kai Li, 2018-2021. (One of the main participants)

2. Research on the Vertical Control Mechanism of the Industrial Chain Under the Background of the Countervailing Power. Supported by NNSF (Grant No. 71472032), Principal: Kai Li, 2015-2018. (One of the main participants)

3. The Formation Mechanism and Influence of Buyer's Countervailing Power in the Context of Consumer Preference. Supported by NNSF (Grant No. 71172150), Principal: Kai Li, 2011-2015. (One of the main participants)

 


Previous: JIA Zhanhua
Next: YANG Li
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China