Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Marxism
Position: Home>>Faculty>>School of Marxism >>Content
 

Teachers

ZHANG Jialin     WANG Zhongbao     WANG Jian     MA Qiang    
LI Yinan     KAN Yushuang     GAO Ran     CHAI Nan    
PEI Yan     QI Bing     XIE Xiaojuan     WANG Xiaohong    
SHI Jiaxian     LIU Ningning     XU Ying     MIAO Yaohui    
SUN Ying     WANG Ximan     WANG Donghong     MENG Qingyan    
FANG Guangshun    


WANG Zhongbao
2020-07-12 16:04  

WANG Zhongbao, male, born in Fengcheng, Liaoning province in 1980. Associate professor, economics doctor, master supervisor.

He received his bachelor's degree in management from Liaoning university in 2004, his master's degree in law from Dalian maritime university in 2009, and his doctor's degree in economics from Liaoning university in 2017. He has worked in college of economics, college of history, college of Asian and Australian business as well as college of marxism in Liaoning university.

Main research fields: socialist economic theory and practice, Chinese economic history.

Previous: ZHANG Jialin
Next: WANG Jian
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China