Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Foreign Studies
Position: Home>>Faculty>>College of Foreign Studies >>Content
 

Teachers

HUO Guang     HE Ying     HAO Huimin     GU Hongzhe    
GAO Hong     FAN Yongming     CHENG Jiaoyan     CHEN Ying    
ZENG Zhe     BU Yu     ZHENG Yingkui     ZHANG Jiyun    
MA Yufeng     LIU Yanchun     LIU Xuan     QIU Chang    
LIU Xiuyu     ZHOU Jie     YU Tao    


HE Ying
2020-07-10 10:26  

HE Ying born in Panjin, Liaoning Province in February 1971. She studied English language literature in the College of Foreign Language, Liaoning University from 1989 to 1993. And she graduated in July 1993 with a Bachelor of Arts degree. From 1998 to 2001, she studied English language literature for a master degree in Liaoning University. Since 1993, she has been teaching college English in the College of Foreign Language, Liaoning University. The main courses she taught include basic English, advanced English, English audio-visual speaking, English language and drama appreciation as well. During the period, she participated in the compiling of teaching materials and reference books.

Previous: HUO Guang
Next: HAO Huimin
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China