Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Foreign Studies
Position: Home>>Faculty>>College of Foreign Studies >>Content
 

Teachers

LI Hongyun     LI Yan     LI Di     KUANG Xin    
JIANG Lina     JIANG Dan     HU Miao     HUO Guang    
HE Ying     HAO Huimin     GU Hongzhe     GAO Hong    
FAN Yongming     CHENG Jiaoyan     CHEN Ying     ZENG Zhe    
BU Yu     ZHENG Yingkui     ZHANG Jiyun     MA Yufeng    
LIU Yanchun     LIU Xuan     QIU Chang     LIU Xiuyu    
ZHOU Jie     YU Tao    


LI Yan
2020-07-10 10:40  

LI Yan, lecturer, obtained her academic doctorate from Tokyo Gakugei University in March 2014.

Research fields: History of Education during Japanese Middle Age, Ancient Dictionary, Language in Japanese Middle Ages.

Previous: LI Hongyun
Next: LI Di
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China