Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Foreign Studies
Position: Home>>Faculty>>College of Foreign Studies >>Content
 

Teachers

SHI Guiren     SHAO Xuefei     QIU Chang     PENG Longmei    
PEI Ruicheng     MU Chonghuai     MA Yufeng     MA Yanhong    
MA Lijun     MA Bo     LU Yingshun     LIU Yi    
LIU Yanchun     LIU Xuan     LIU Liying     LIN Xuejiao    
LIAN Yunjie     LI Hongyun     LI Yan     LI Di    
KUANG Xin     JIANG Lina     JIANG Dan     HU Miao    
HUO Guang     HE Ying     HAO Huimin     GU Hongzhe    
GAO Hong     FAN Yongming     CHENG Jiaoyan     CHEN Ying    
ZENG Zhe     BU Yu     ZHENG Yingkui     ZHANG Jiyun    
LIU Xiuyu     ZHOU Jie     YU Tao    


SHAO Xuefei
2020-07-10 16:41  

SHAO Xuefei , female, was born in Changchun city, Jilin Province in November, 1976. She is a lecturer of Japanese Department, College of Foreign Studies, Liaoning University. She got her bachelor's degree from Kyouritsu Women's University, Japan in 2003. She majored Japanese culture. She got master degree of Japanese education from Waseda University in 2006, majored Japanese education and study. She completed doctoral course of Japanese literature study in Nishogakusha University in 2009. Research Directions: Japanese Linguistics and Japanese modern and contemporary literature. Courses taught: Basic Japanese (1, 2), Japanese grammar, audio-visual and speaking, Oral interpretation. She presided over a number of provincial and university level scientific research projects and published several academic papers.

Translated works: Chinese traditional classic stories, Japanese textbooks participated in compilation: Basic Japanese》, Business Japanese.

Previous: SHI Guiren
Next: QIU Chang
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China