Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Foreign Studies
Position: Home>>Faculty>>College of Foreign Studies >>Content
 

Teachers

ZHU Mo     ZHOU Jie     ZHAO Hongyan     ZHAO Chunying    
ZHAO Chenyu     ZHANG Yongquan     ZHANG Yan     ZHANG Tao    
ZHANG Wenjing     ZHANG Rong     ZHANG Jie     ZHANG Jiyun    
YU Tao     YANG Fan     WANG Zhenghong     WANG Xiaodan    
WANG Lei     WANG Jing     WAN Ping     ZHANG Xuanli    
TANG Ming     SUN Yan     SUN Qiao     SHI Guiren    
SHAO Xuefei     QIU Chang     PENG Longmei     PEI Ruicheng    
MU Chonghuai     MA Yufeng     MA Yanhong     MA Lijun    
MA Bo     LU Yingshun     LIU Yi     LIU Yanchun    
LIU Xuan     LIU Liying     LIN Xuejiao     LIAN Yunjie    
LI Hongyun     LI Yan     LI Di     KUANG Xin    
JIANG Lina     JIANG Dan     HU Miao     HUO Guang    
HE Ying     HAO Huimin     GU Hongzhe     GAO Hong    
FAN Yongming     CHENG Jiaoyan     CHEN Ying     ZENG Zhe    
BU Yu     ZHENG Yingkui     LIU Xiuyu    


ZHOU Jie
2020-07-10 17:28  

ZHOU Jie

Professor

College of Foreign Studies

Liaoning University

P.R China

Email: zhoujie@lnu.edu.cn; zhoulnu@163.com

 

Current Position: 

Confucius Institute at Vilnius University, Lithuania     Director

Liaoning University, College of Foreign Studies              Professor

 

Education: 

 Liaoning University

        Ph.D. in Management

        Master of Economics 

        Dalian University of Foreign Languages

       Bachelor of English Literature

 

Employment History 

2017-present

 

2012-2017

 

2003-2012

 

2001-2003

 

1988-2001

1980-1984

Confucius Institute at Vilnius University

Director

College of Foreign Studies, Liaoning University

dean

 Asia-Australia Business College, Liaoning University

Dean

 Asia-Australia Business College, Liaoning University

Vice dean

Business School, Liaoning University

Shenyang Industry University

 

Publications

Articles

 

 

“The Role of English Teacher in MBA Teaching”, Liaoning Education Research, Issue 5,2001

“On the Bilingual Teaching Mode of Sino-Foreign Joint Programs and Institution of Higher Education”, Liaoning Education Research, Issue 5, 2002

“Decision-making delegation: implications for Chinese manager’s performance and satisfaction”, Int.J. Human Resources Development and Management, Vol. 7. Nos. 3/4, 2007 (third author)

“Teaching Quality Control of Sino-Foreign Joint Programs and Institution of Higher Education”, Journal of Liaoning Educational Administration Institute, Issue 12, 2009

 “Quality Assurance Issues in Sino-Foreign Joint Programs & Institutions in China’s Higher Education”, Zhoujie &Colin Clark (ed.) Internationalization of China’s Higher Education, Liaoning University Press, 2011:1-20 

 

Books:

 

“Internationalization of China’s Higher Education---Challenges for Sino-Foreign Joint Educational Programs and Institutions”, Liaoning University Press, 2011 (co-author: Colin Clark)

(This book was awarded as the Excellent Academic Achievement by Liaoning Provincial Higher Education Association in 2013)

“Cross Cultural Management---Staff Incentives of Multinational Companies in China”, Beijing Normal University Press, Beijing, 2014

 

Translated Books

 

“The Excellent Manager’s Companion”, Philip Holden, (English-Chinese Translation), Commercial Press, Beijing, 1998

(This translation version was awarded as the Excellent Academic Achievement by Liaoning Provincial Social Science Association in 1999)

“On the Principles of Political Economy and Taxation”, David Ricardo (English-Chinese Translation), Huaxia Publishing House, Beijing, 2005

(This translation version was awarded as the Excellent Academic Achievement by Liaoning Provincial Social Science Association in 2006. It was also collected by UK Chippenham Museum and Heritage Center in 2007)

 

Research Projects

“ A New Approach to the Training of Innovative Talents in the Sino-Foreign Joint Educational Programs and Institution of Higher Education”, funded by the Liaoning Provincial Social Science Association, 2006

(This Project was awarded as the First Prize by Liaoning Provicial Social Science Association in 2006)

“The Value of Sino-Foreign Joint Educational Programs and Institution”, funded by Liaoning Provincial Educational Science Association, 2006

(This Project was awarded as the Second Prize by Liaoning Educational Science Association in 2006

“Research on the Design of Teaching Quality Evaluation Index System of Sino-Foreign Joint Programs and Institutions of Higher Education”, funded by Liaoning Social Science Association, 2008

“Research on the Investment and Distribution of Sino-Foreign Joint Programs and Institution of Higher Education”, funded by Liaoning Provincial Higher Education Association, 2008

(This Project was awarded as Outstanding Academic Achievement in Higher Education by Liaoning Provincial Higher Education Association in 2008)

On Cross-Cultural Management of Sino-foreign Joint Educational Programs & Institutions, funded by Liaoning Higher Education Bureau, 2010 

“Strategy of Sustainable Development of Sino-foreign Joint Educational Programs & Institutions”, funded by Liaoning Provincial Bureau, 2009

Strategy on the Quality Control of Sino-foreign Joint Educational Programs/Institutions, funded by China Higher Education Association, 2009

On the Change of Northeast Dialect from the Perspective of Sociolinguistics, funded by Liaoning Provincial Social Science Association, 2013

Research and Construction of Bilingual Translation Platform and Corpus of Shenyang Cultural Heritage, funded by Shenyang Social Science Association, 2013

(This Project was awarded by Shenyang Social Science Association in 2013)

 

 

Research Interests

Cross-Cultural Management

Quality Control of Sino-Foreign Education Programs and Institutes

Sociolinguistics

Teaching experience

International Management (Liaoning Provincial Model Subject)

Change Management

Organizational Behviour

Sociolinguistics

Honors and Awards

    Liaoning Province

    Recipient of University Excellent Teaching Award

    Liaoning University

    Recipient of Inaugural Outstanding Leader Award of Liaoning University

    Victoria University

    Recipient of Vice-Chancellor's Award for Outstanding Contribution

 

 

 

 

Previous: ZHU Mo
Next: ZHAO Hongyan
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China