Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Liberal Arts
Position: Home>>Faculty>>College of Liberal Arts >>Content
 

Teachers

LI Fangning     SUI Li     JI Guoxiu     ZHOU Fuyan    
ZHOU Debo     WANG Chunfei     LI Mingming     WANG Yinfeng    
LI Shujun     TANG Houguang     LI Guiyin     XU Yingxin    
XU Kechao     CUI Haifeng     SONG Wei     GAO Kaizheng    
LI Dong     ZHANG Liqun     XIE Zhongshan     LIU Wei    
XIE Na     WU Yujie     ZHAO Linghe     ZHAO Yulong    
CHEN Liping     MENG Qingli     GUO Xing     XIONG Ming    
HU Sheng    


XU Yingxin
2016-12-13 10:59  

XU Yingxin, an assistant professor at school of Literature, Liaoning University, receive B.S. degree of Literature from Jinzhou Normal College in 1992 and M.S. degree of Literature from Liaoning University in 2000. She completed her Ph.D in Literature from Fudan University in 2004. The research interests include Western aesthetics and poetics, Modern Chinese aesthetics and anthropology of art. The main achievements are as follows,

1.Yingxin Xu, Three dimensions of constructing People Aesthetic,Journal of Liaoning University, (2015)3: 

2.Yingxin Xu, Differences of Western Maxism in subject concept, social science Journal, (2014)5:208-211.

3.Yingxin Xu, Differential experience and Chinese aesthetic paradigm, academic exchange, (2014)10:40-44.

4.Yingxin Xu,the Pursuit of art aesthetics: comment on Xiangfeng collected works, China book review, (2014)4:115-118.

5.Yingxin Xu, Folk ballad and national memory, Manchu minority research,(2013)3:124-126.

6.Yingxin Xu, Comment on humanity of Guangqian Zhu, Study and exploration, 2011(6)185-188.

7.Yingxin Xu, the Modern dimensions of Liangqichao aesthetic, Journal of Liaoning normal university, (2011)4:

8.Yingxin Xu,Full view of modern Chinese aesthetic, Journal of Liaoning,(2011)3

9.Yingxin Xu, Poetic quality of Chonglv Wang, China book review,(2009)3:

10. Yingxin Xu, Comment on aesthetic point of view of Wangchonglv, social science Journal,(2008)1:

11. Yingxin Xu, Course of study in Chinese anthropology, Journal of guangxi university for nationalities, (2006)4:

12. Yingxin Xu, Anthropology and Chinese culture indentity, Journal of Hangzhou teachers college,(2006)3:76-79.

13. Yuanzhe Zheng, Yingxin Xu, Jiangkongyang’s comment on art, Literature and art studies,(2005)1:

14. Yingxin Xu, Comment on Wangguowei’s full academic, Journal of east China normal university, (2004)2:64-69.

15. Yingxin Xu, Comparative aesthetic: deconstruction of aesthetic autonomy, Jianghan tribune, (2004)1:100-102.

16. Yingxin Xu,Comment on modern Chinese comparative aesthetic from art anthropology, Liaohai Press, 2010.

17. Yingxin Xu, Social transition and change of Chinese aesthetic thoughts in modern, Liaohai Press, 2012.

Email:xyx997@163.com


Previous: LI Guiyin
Next: XU Kechao
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China