Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Research Institute of Higher Education
College of Comprehensive Foundation Studies
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Comprehensive Foundation Studies
Position: Home>>Faculty>>College of Comprehensive Foundation Studies>>Content
 

Teachers

LI Hongyan     LI Guanghui     KONG Yue     JIN Chunhong    
JIANG Yi     HU Juan     HE Kaixuan     HAO Jiajia    
HAN Xiao     HAN Yanli     GU Yumin     WANG Danyang    
FU Xiaona     FAN Xing     DU Juan     SHAN Fang    
DAI Xiaowei     CHU Yanxia     CHEN Xiaofang     CHEN Xiao    
CHEN Jia     CHE Yanqiu     CHE Wen     CAO Tianfei    
BU Zeyan     BIE Xiaojie     BO Shuyan     BAI Xuefei    
HAN Hongjun    


LI Guanghui
2020-07-22 16:40  

Name:LI Guanghui

Professional title: associate professor

Sex:female

Birthday:March,1968

Birth place: Fuxin, liaoning

Graduation college:Shenyang Normal university, English department.

Study direction: English literature

Study places:Dalian foreign language Institute,Liaoning University

Publication:Many articles on English literature,English teaching were published in magazines .

Address:No. 66 Chongshang east road ,Public and fundamental Institute Academy of Liaoning university.

Postal code:110036

Telephone:024-62202156

E-mail:  liyishu2008888@aliyun.com

Previous: LI Hongyan
Next: KONG Yue
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China