Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Research Institute of Higher Education
College of Comprehensive Foundation Studies
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Comprehensive Foundation Studies
Position: Home>>Faculty>>College of Comprehensive Foundation Studies>>Content
 

Teachers

LI Ying     LI Su     LI Hongyan     LI Guanghui    
KONG Yue     JIN Chunhong     JIANG Yi     HU Juan    
HE Kaixuan     HAO Jiajia     HAN Xiao     HAN Yanli    
GU Yumin     WANG Danyang     FU Xiaona     FAN Xing    
DU Juan     SHAN Fang     DAI Xiaowei     CHU Yanxia    
CHEN Xiaofang     CHEN Xiao     CHEN Jia     CHE Yanqiu    
CHE Wen     CAO Tianfei     BU Zeyan     BIE Xiaojie    
BO Shuyan     BAI Xuefei     HAN Hongjun    


LI Su
2020-07-22 16:56  

Name: Li Su

English Name: Sue

Birth Date: 1980-4-22

Sex: Female

Email: 1135390365@qq.com

Tel: 13840111022

 

Educational Background:

1999-2003 Graduate School: Liaoning University Foreign Language Department  

Major: English language and Literature

Degree: Bachelor of Arts.

2003-2006 Graduate School: Liaoning University Foreign Language Department  

Major: English language and Literature

Degree: Master of Arts.

 

Working Experience:

2006-present: College of Comprehensive Foundation Studies in Liaoning University

Post: English Teacher

Previous: LI Ying
Next: LI Hongyan
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China