Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Research Institute of Higher Education
College of Comprehensive Foundation Studies
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Comprehensive Foundation Studies
Position: Home>>Faculty>>College of Comprehensive Foundation Studies>>Content
 

Teachers

MENG Chen     MA Fei     LIU Yanqing     LIU Shuang    
LIU Hongfei     LI Ying     LI Su     LI Hongyan    
LI Guanghui     KONG Yue     JIN Chunhong     JIANG Yi    
HU Juan     HE Kaixuan     HAO Jiajia     HAN Xiao    
HAN Yanli     GU Yumin     WANG Danyang     FU Xiaona    
FAN Xing     DU Juan     SHAN Fang     DAI Xiaowei    
CHU Yanxia     CHEN Xiaofang     CHEN Xiao     CHEN Jia    
CHE Yanqiu     CHE Wen     CAO Tianfei     BU Zeyan    
BIE Xiaojie     BO Shuyan     BAI Xuefei     HAN Hongjun    


MA Fei
2020-07-22 17:37  

Personal Details:

Ma Fei, English major; associate professor; bachelor and master of English literature and linguistics.

Academic domain: business English, language and culture, English and American Literature

Teaching:

Teaching English to students of various levels, including undergraduates and postgraduates for 3 decades. The subjects I have taught: intensive reading, extensive reading, listening and speaking, business English, translation and English writing.  

Academic research:

Besides undertaking strenuous reaching task, I have made great endeavor in academic research. I have composed a host of English textbooks and English dictionaries. Moreover, I have completed scores of essays, exploring English teaching approach and English linguistics and literature.  

Previous: MENG Chen
Next: LIU Yanqing
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China