Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Research Institute of Higher Education
College of Comprehensive Foundation Studies
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Comprehensive Foundation Studies
Position: Home>>Faculty>>College of Comprehensive Foundation Studies>>Content
 

Teachers

SUN Yihua     SUN Yanjie     SUN Liang     SONG Yali    
REN Xiujie     QU Yuanchao     QI Dianjun     NIU Xiaohan    
MENG Chen     MA Fei     LIU Yanqing     LIU Shuang    
LIU Hongfei     LI Ying     LI Su     LI Hongyan    
LI Guanghui     KONG Yue     JIN Chunhong     JIANG Yi    
HU Juan     HE Kaixuan     HAO Jiajia     HAN Xiao    
HAN Yanli     GU Yumin     WANG Danyang     FU Xiaona    
FAN Xing     DU Juan     SHAN Fang     DAI Xiaowei    
CHU Yanxia     CHEN Xiaofang     CHEN Xiao     CHEN Jia    
CHE Yanqiu     CHE Wen     CAO Tianfei     BU Zeyan    
BIE Xiaojie     BO Shuyan     BAI Xuefei     HAN Hongjun    


SUN Yanjie
2020-07-22 17:54  

SUN Yanjie, an associate professor, teaches both graduate and undergraduate courses at College of Comprehensive Foundation Studies Liaoning University. Having graduated with a Master degree in English Language and Literature, she teaches courses:《English for Graduate Students》 and 《New Horizon College English》. As an IELTS invigilator and a GESE oral examiners for years, she is passionate about English teaching and learning, with ample experience in teaching and testing. Besides, her academic research is directed at EFL teaching and English & American literature, issuing theses in provincial and nationwide journals, together with provincial-level research programs.

Previous: SUN Yihua
Next: SUN Liang
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China