Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Comprehensive Foundation Studies
Position: Home>>Faculty>>College of Comprehensive Foundation Studies>>Content
 

Teachers

ZHAO Qiunan     WANG Jinghui     ZHAO Juan     ZHANG Huiying    
ZHANG Haizhi     YU Liping     JIANG Xin     YANG Tianjiao    
YANG Hong     XIN Ronghuan     WU Xiaolin     ZHOU Mingyu    
WANG Yurong     WANG Wenbin     WANG Qing     WANG Jinyang    
WANG Jiayin     WANG Hua     TONG Yanguang     TIAN Xiaojing    
TIAN Miao     SUN Yihua     SUN Yanjie     SUN Liang    
SONG Yali     REN Xiujie     QU Yuanchao     QI Dianjun    
NIU Xiaohan     MENG Chen     MA Fei     LIU Yanqing    
LIU Shuang     LIU Hongfei     LI Ying     LI Su    
LI Hongyan     LI Guanghui     KONG Yue     JIN Chunhong    
JIANG Yi     HU Juan     HE Kaixuan     HAO Jiajia    
HAN Xiao     HAN Yanli     GU Yumin     WANG Danyang    
FU Xiaona     FAN Xing     DU Juan     SHAN Fang    
DAI Xiaowei     CHU Yanxia     CHEN Xiaofang     CHEN Xiao    
CHEN Jia     CHE Yanqiu     CHE Wen     CAO Tianfei    
BU Zeyan     BIE Xiaojie     BO Shuyan     BAI Xuefei    
HAN Hongjun    


YU Liping
2020-07-22 20:32  

Professor Yu Liping

Dean of College of Comprehensive Foundation Studies, LNU

Postgraduate Supervision (Supervisor of Japanese Language and Culture)

Biography

For more than 30 years, Prof. Yu has made her commitment in teaching Japanese language as well as management in the college.

Courses Taught

Undergraduate Courses

Basic Japanese, Japanese Literature, Advanced Listening and Viewing, and Translation.

Graduate Courses 

Japanese Cultural Studies, Japanese Literature and Translation, etc.

Research Interest

Japanese Language and Culture, Literary Translation and Comparative Literature.

Further Education Qualification Overseas:

In 1995 and 2000, Prof. Yu went to Japan for research and study.

Main Research Achievements:

Monographs: History of Sino-Japanese Translation and Cultural Exchanges, Plot to Assassinate Hideki Tojo.

Papers: “Ryunosuke Akutagawa and his later works ‘River Boy”, "Kawabata Yasunari's literary style of beauty", "On Japanese Literary Translation", etc.

Translated Works: Daughter of the Dragon God, Essence of World Riddle, Miniature Novels such as Rival in Love, Flower Research Institute, Long Life, and TV series Sophie and Virginia.

Chief editor, Deputy Chief editor of more than 10 textbooks, 2 dictionaries, etc.

Honors

Awarded for “Excellence in 4th Liaoning Provincial Literary Translation".

Awarded for Liaoning University "Outstanding Teacher".

Awarded for "Outstanding Communist Party Member". 

Awarded for “Elite Female in LNU” .

Services to Community:

Executive Director of Sino-Japanese Language Teaching Research Association.

Executive Vice President of Liaoning Translation Association.

Vice President of Liaoning Foreign Language Teaching and Research Association of Higher Education.

Vice President of Foreign Literature Association in Liaoning.

Member of Liaoning Writers’ Association.

Previous: ZHANG Haizhi
Next: JIANG Xin
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China